Kruimelpad

Justitie en veiligheid: voordelen voor burger en bedrijfsleven - 20/04/2010

Vrouwe Justitia met de EU-vlag op de achtergrond © EC

Er ligt een nieuw vijfjarenplan op tafel voor samenwerking tussen EU-landen op het gebied van justitie en binnenlandse veiligheid

Het plan voor justitie en veiligheid omvat 12 voorstellen, onder meer over computercriminaliteit, grenscontrole, asielrecht en een eerlijke rechtsgang. Deze komen tegemoet aan de beleidsdoelstellingen voor de openbare orde en veiligheid die de EU-leiders in december hebben vastgesteld. Anders dan nationaal beleid op dit gebied, bekijkt het Stockholm-programma English , dat tot 2014 loopt, de problematiek vanuit het oogpunt van alle 500 miljoen inwoners van Europa.

De 27 EU-landen zijn de afgelopen decennia weliswaar beter gaan samenwerken, maar door uiteenlopende tradities op het gebied van justitie en veiligheid is het nog steeds moeilijk om in een ander EU-land te wonen of werken. Allerlei officiële documenten worden in andere EU-landen bijvoorbeeld niet aanvaard.

Het plan DeutschEnglishfrançais moet niet alleen een einde maken aan zulke belemmeringen, maar ook zorgen voor een uniforme EU-aanpak van kwesties die de nationale grenzen overstijgen, zoals noodhulp, immigratie, georganiseerde misdaad en terrorisme.

Omdat het Stockholm-programma veel belang hecht aan privacy, wordt er in het plan op aangedrongen de van 1995 daterende EU-gegevensbeschermingsbepalingen te herzien en met de VS te onderhandelen over de uitwisseling van financiële informatie in de strijd tegen het terrorisme. Het plan bevat voorstellen om identiteitsroof en aanvallen op informatiesystemen strafbaar te stellen.

Een andere prioriteit is de verbetering van de rechten van de verdachte in strafzaken. De voorstellen moeten een verdachte betere toegang geven tot informatie, rechtshulp en steun. Vorige maand werd trouwens al een voorstel ingediend om een verdachte recht te geven op een tolk of vertaler als hij de taal van de rechtbank niet spreekt.

Nog een voorstel is de invoering van een uniforme en complete EU-regeling ter bescherming van de rechten van de slachtoffers. Bovendien zou Eurojust, een netwerk van nationale aanklagers, magistraten en politieambtenaren dat sinds 1999 bestaat, de bevoegdheid moeten krijgen om zelf een onderzoek in te stellen en niet alleen samen te werken bij lopende onderzoeken. Ten slotte zou een Europees openbaar ministerie moeten worden opgericht om financiële misdrijven tegen EU-belangen, zoals belastingfraude, te vervolgen.

Eerder dit jaar had de Commissie al voorgesteld Frontex English , het Europese grensbewakingsagentschap, een belangrijkere rol te geven. Later zal zij voorstelllen doen om een gemeenschappelijk asielstelsel en geautomatiseerde grenscontrole voor de paspoortvrije Schengenzone in te voeren.

 

Vragen en antwoorden over het plan voor justitie en veiligheid English

EU-beleid ten aanzien van justitie en burgerrechten

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links