Navigācijas ceļš

Tiesiskums un drošība nāk par labu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem - 20/04/2010

Temīdas statuja un ES karogs tās fonā © EK

Jauns piecu gadu plāns, kā ES dalībvalstīm sadarboties tieslietu un iekšējās drošības jautājumos.

Jaunajā rīcības plānā, ko izstrādājusi Eiropas Komisija, iekļauti kopumā 12 priekšlikumi, kas attiecas uz tik atšķirīgiem jautājumiem kā kibernoziegumi, robežkontrole, patvēruma piešķiršana un taisnīga tiesa. Šajā plānā konkretizēti plašie politiskie mērķi, kurus ES līderi izvirzīja 2009. gada decembrī pieņemtajā Stokholmas programmā. Atšķirībā no valstu programmām tā saucamajā Stokholmas programmā English , kas paredzēta laikposmam līdz 2014. gada beigām, tiesiskuma un drošības jautājumi skatīti plašākā perspektīvā, ņemot vērā visu ES iedzīvotāju — pašlaik viņu skaits ir apmēram 500 miljoni — kopējās intereses.

Kaut arī ES dalībvalstis pēdējās desmitgadēs ir uzlabojušas sadarbību tieslietu un drošības jautājumos, 27 ES valstīs pastāvošo juridisko tradīciju daudzveidība joprojām sagādā grūtības eiropiešiem, kas vēlas pārcelties uz dzīvi citā ES valstī. Piemēram, daudzus dokumentus vienkārši neatzīst citās ES dalībvalstīs.

Jaunā rīcības plāna DeutschEnglishfrançais mērķis ir ne vien likvidēt šādus traucēkļus, bet arī ieviest visas ES mērogā vienotu pieeju, kā risināmi pārrobežu jautājumi, piemēram, kā novērst katastrofu sekas un kā risināt ar imigrāciju saistītās problēmas un apkarot organizēto noziedzību un terorismu.

Ņemot vērā Stokholmas programmā paustās bažas par privātuma saglabāšanu informācijas laikmetā, Komisijas izstrādātajā rīcības plānā aicināts pārskatīt ES tiesību aktus par datu aizsardzību. Tie pieņemti 1995. gadā un varētu būt novecojuši. Tāpat arī aicināts ar ASV risināt sarunas par finanšu informācijas apmaiņu gadījumos, kad tas vajadzīgs, lai cīnītos pret terorismu. Ierosināts ieviest kriminālatbildību par identitātes zādzību un kiberuzbrukumiem informācijas sistēmām.

Vēl viena prioritāte ir apsūdzēto personu tiesību uz taisnīgu tiesu stiprināšana kriminālprocesā. Paredzēts izstrādāt priekšlikumus par to, kā šādiem apsūdzētajiem nodrošināt vairāk informācijas, juridisku padomu un palīdzības. Šie priekšlikumi būs papildinājums pagājušajā mēnesī izskanējušam priekšlikumam nodrošināt mutiskus un rakstiskus tulkojumus tiem aizdomās turamajiem, kuri nezina valodu, kurā tiesa izskata viņu lietu.

Vēl jaunajā rīcības plānā aicināts ieviest visas ES mēroga aizsardzības rīkojumu (tas ir tiesas lēmums attiecībā uz aizsardzības pasākumu) un visaptverošus noteikumus par cietušo tiesībām. Organizācijai Eurojust, kas ir valstu prokuroru, tiesnešu un policistu sadarbības tīkls un pastāv kopš 1999. gada, iecerēts piešķirt tiesības ierosināt izmeklēšanu, nevis tikai sadarboties lietu izmeklēšanā. Iespējams, ka tiks izveidota ES prokuratūra, lai izmeklētu nodarījumus, kas apdraud ES finansiālās intereses, piemēram, nodokļu nemaksāšanu.

Šogad Eiropas Komisija jau ierosināja piešķirt plašākas pilnvaras Eiropas robežkontroles aģentūrai FRONTEX English . Šim ierosinājumam sekos priekšlikumi par kopējas patvēruma sistēmas izveidi un automatizētām robežšķērsošanas sistēmām Šengenas zonā.

 

Jautājumi un atbildes par rīcības plānu tiesiskuma un drošības jomā English

ES politika tiesiskuma un pilsoņu tiesību jomā

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites