Cosán nascleanúna

An tsíocháin agus an tslándáil: buntáistí do shaoranaigh is do ghnóthais - 20/04/2010

Dealbh mná agus scálaí an cheartais aici os comhair bhratach an AE © EC

Plean nua cúig bliana do chomhar idir Bhallstáit an AE faoi chúrsaí breithiúnacha is slándáil inmheánach.

Agus 12 príomh-mholadh ann, baineann an plean le réimsí chomh héagsúil le cibearchoireacht, rialú teorann, tearmann is trialacha cothroma. Forbraíonn sé na cuspóirí polaitiúla leathana a leagadh amach sa chlár dlí is oird a ghlac ceannairí an AE i mí na Nollag. Murab ionann is cláir náisiúnta, féachtar i gclár Stócólm English , a bheidh bailí go 2014, ar cheisteanna ceartais is slándála ó thaobh na 500 milliún Eorpach uile.

Cé gur neartaigh tíortha an AE an comhar sa cheartas is sa tslándáil le blianta beaga anuas, is minic fós a chruthaíonn éagsúlacht na dtraidisiún dlí i 27 tír an Aontais deacrachtaí d'Eorpaigh a bhíonn ina gcónaí is ag obair i dtíortha eile san AE. Ní aithnítear cuid mhaith cáipéisí sibhialta, mar shampla, thar an teorainn.

Ní amháin go bhfuil faoin bplean DeutschEnglishfrançais baic mar sin a ísliú, ach fairis sin cur chuige AE a chothú faoi cheisteanna a théann thar an teorainn náisiúnta, amhail freagairt ar thubaistí, inimirce, coireacht eagraithe agus sceimhlitheoireacht.

Faoi thionchar ag mórthábhacht na príobháideachta in aois na faisnéise, de réir chlár Stócólm, iarrtar sa phlean go n-athbhreithneofaí dlíthe an AE um chosaint sonraí ó 1995 agus go ndéanfaí idirbheartaíocht le SAM faoi eolas airgeadais a roinnt sa troid leis an sceimhlitheoireacht. Tá moltaí ann chun coireann a dhéanmh de ghoid céannachta agus d'ionsaithe ar chórais faisnéise.

Tosaíocht eile is ea caighdeán na gceart do chúisí in imeachtaí coiriúla a ardú. Tabharfar isteach moltaí chun breis rochtana ar fhaisnéis, ar chomhairle is ar chabhair dhlí a thabhairt do chosantóirí. Táid siúd sa bhreis ar mholadh an mhí seo caite go gcuirfí ateangairí is aistritheoirí ar fáil d'amhrastaigh ná fuil teanga na cúirte acu.

Fairis sin, iarrtar sa phlean go bhforbrófaí ord cosanta agus rialacha cuimsitheacha faoi chearta na n-íospartach don AE uile. Thabharfaí an chumhacht do Eurojust, líonra ionchúisitheoirí, giúistísí agus póilíní atá ann ó 1999, imscrúduithe a thionscnamh, ní hamháin comhoibriú leo. Agus b'fhéidir go gcruthófaí oifig ionchúisitheora Eorpaigh le plé le cionta i gcoinne leasanna airgeadais an AE, amhail calaois cánach.

Níos luaithe i mbliana, mhol an Coimisiún ról níos mó do Frontex English , an ghníomhaireacht Eorpach um rialú teorann. Leanfaidh moltaí do chomhchóras tearmainn agus d'uath-shaoráidí trasnaithe teorann don limistéar Schengen, nach gá pasanna ann.

 

Ceisteanna is freagraí faoin bplean ceartais is slándála English

Beartas an AE faoi cheartas agus cearta na saoránach

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links