Sti

Retfærdighed og sikkerhed: fordele for borgere og virksomheder - 20/04/2010

Retfærdighedens gudinde Justitia med vægtskål foran EU-flag © EF

Ny femårsplan for samarbejde mellem EU-landene om retlige og sikkerhedsmæssige spørgsmål.

Planen består af 12 overordnede forslag, der handler om så forskellige områder som it-kriminalitet, grænsekontrol, asyl og retfærdig rettergang. Der bliver sat kød på de meget vidtrækkende politiske mål i det program for lov og orden, som EU's ledere vedtog i december. I modsætning til de nationale dagsordener handler det såkaldte Stockholmprogram English , der løber til og med 2014, om spørgsmål inden for retfærdighed og sikkerhed for alle de 500 millioner EU-borgere.

Selv om EU-landene i de seneste årtier har styrket samarbejdet om retfærdighed og sikkerhed, gør de 27 landes forskellige retstraditioner det stadig svært for europæerne at bo og arbejde i et andet EU-land. For eksempel anerkendes mange civilretlige dokumenter ikke på tværs af grænserne.

Planen DeutschEnglishfrançais skal ikke kun mindske disse forhindringer, men også finde fælleseuropæiske svar på grænseoverskridende spørgsmål i forbindelse med katastrofeberedskab, indvandring, organiseret kriminalitet og terrorisme.

I Stockholmprogrammet lægges der vægt på privatlivets fred i informationssamfundet. Derfor kræver planen radikale ændringer af EU's regler om databeskyttelse fra 1995. Den efterlyser også forhandlinger med USA om udveksling af finansielle oplysninger for at kunne bekæmpe terrorisme. Planen indeholder forslag om at gøre identitetstyveri og angreb på computersystemer til strafbare forbrydelser.

En anden prioritet er at sikre tiltaltes rettigheder i strafferetssager. Der vil blive stillet forslag om at give de tiltalte bedre adgang til oplysninger, juridisk bistand og retshjælp. Dette kommer i forlængelse af et forslag, der blev fremsat i sidste måned, og som går ud på at sørge for tolke og oversættere, hvis de tiltalte ikke taler sproget i den domstol, de står over for.

Planen opfordrer også til udvikling af en europæisk beskyttelsesordre og omfattende regler om ofres rettigheder. Samtidig skal Eurojust have ret til at starte undersøgelser og ikke kun deltage i dem. Eurojust er et netværk af nationale anklagemyndigheder, dommere og politifolk, som har eksisteret siden 1999. Der kan også blive tale om at oprette en anklagemyndighed for EU, som skal tage sig af forbrydelser, der truer EU's finansielle interesser, f.eks. skattesnyd.

Tidligere på året foreslog Kommissionen, at det europæiske grænsekontrolagentur, Frontex English , skulle spille en større rolle. Det bliver fulgt op af forslag om et fælles asylsystem og automatiserede grænseovergange for Schengenområdet, hvor der ikke længere kræves pas.

 

Spørgsmål og svar om planen for retfærdighed og sikkerhed English

EU's politikker om retfærdighed og borgernes rettigheder

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links