Навигационна пътека

Правосъдие и сигурност - предимства за граждани и фирми - 20/04/2010

Статуя на жена, държаща везни на правосъдието, на фона на знамето на ЕС © ЕС

Нов петгодишен план за сътрудничество между страните от ЕС в областта на правосъдието и вътрешната сигурност.

Планът е съставен от 12 основни предложения в области като киберпрестъпност, граничен контрол, убежище и право на справедлив процес. В него се предлагат конкретни мерки за изпълнение на амбициозните политически цели, залегнали в програмата за обществения ред, приета от ръководителите на ЕС през декември. За разлика от националните програми, така наречената програма от Стокхолм English , която тече до края на 2014 г., разглежда въпросите на правосъдието и сигурността от гледна точка на 500-те милиона европейци.

През последните десетилетия страните от ЕС засилиха сътрудничеството си в областта на правосъдието и сигурността, но въпреки това различията в правните традиции на 27 държави-членки често затрудняват европейците, които искат да живеят и работят в друга европейска страна. Голяма част от документите за гражданско състояние, например, не се признават зад граница.

Планът DeutschEnglishfrançais има за цел да премахне подобни пречки, но също така да насърчи развитието на общоевропейски подход към трансгранични въпроси като реагирането при бедствия, имиграцията, организираната престъпност и тероризма.

В съответствие с програмата от Стокхолм, която настоява за поверителност в ерата на информацията, в плана се предвижда преразглеждане на законите на ЕС от 1995 г. за защита на личните данни, както и нови преговори със САЩ за обмена на финансови сведения за целите на борбата с тероризма. Предлага се също въвеждане на наказателна отговорност за кражбите на самоличност и атаките над информационни системи.

Друг приоритет е повишаването на стандартите за правата на обвиняемите при наказателни процеси. Ще бъде предложено например подобряване на достъпа им до информация, правни съвети и помощ. Предложенията са в добавка към предложението от миналия месец за осигуряване на устни и писмени преводачи на подсъдимите, които не говорят езика на съда, разглеждащ делото им.

В плана се настоява и за създаване на общоевропейска заповед за закрила и за всеобхватни правила за правата на жертвите на престъпления. Евроюст - мрежата от национални прокурори, магистрати и полицаи, която съществува от 1999 г. насам - ще получи правомощия да започва разследвания, а не само да им сътрудничи. Може да бъде създадена дори европейска прокуратура, която ще разглежда нарушенията, свързани с финансовите интереси на ЕС, като например данъчните измами.

По-рано тази година Комисията предложи да се дадат повече правомощия и на Frontex English - еврпопейската агенция за граничен контрол. Ще последват предложения за обща система за убежище и за автоматизирани гранични пунктове в Шенгенското пространство.

 

Въпроси и отговори за плана за правосъдие и сигурност English

Политики на ЕС за правосъдие и права на гражданите

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки