Navigačný riadok

Na ochranu najslabších - 29/03/2010

EÚ stupňuje boj proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu zneužívaniu detí.

Komisia navrhuje prijatie tvrdších predpisov proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu zneužívaniu detí a tvrdí, že Európa prehráva boj proti týmto zločinom.

Existuje len málo hodnoverných štatistických údajov o osobách, ktoré sa stali obeťami obchodovania v Európe. Je však pravdepodobné, že ich je niekoľko sto tisíc, pričom väčšina z nich je nútená k prostitúcii alebo manuálnej práci. Za rok 2006 (posledný dostupný štatistický údaj) však v celej EÚ skončilo na súdoch len 1 500 prípadov a iba 3 000 obetiam bola poskytnutá určitá forma pomoci.

Obchodovanie s ľuďmi prináša organizovanému zločinu ohromné zisky. Väčšina zločincov sa nachádza mimo územia EÚ, ale od rozšírenia EÚ v roku 2004 a 2007 vzniká čoraz viac kriminálnych sietí aj na území samotnej Únie.

Komisia navrhuje aktualizáciu platných predpisov, čím by chcela členské štáty povzbudiť, aby stíhali osoby za zločiny spáchané v iných členských štátoch a aby využívali agresívnejšie vyšetrovacie metódy, ako napríklad odpočúvanie telefonických rozhovorov.

V návrhu sa zdôrazňuje potreba konzistentnejšieho uplatňovania predpisov EÚ v jednotlivých členských krajinách a vyššej miery ochrany a pomoci pre obete tejto trestnej činnosti. Za monitorovanie implementácie by boli zodpovedné nezávislé vnútroštátne orgány.

Pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie detí, Komisia sa snaží o kombináciu prísnejších postihov a efektívnejšej nápravy delikventov.

Nová právna úprava by im znemožňovala, aby sa podieľali na činnostiach, počas ktorých by mohli prísť do kontaktu s deťmi. Asi 20 % usvedčených páchateľov sa sexuálneho zneužívania detí opäť dopustí.

Návrh počíta i s vytvorením systémov, ktoré by slúžili na blokovanie prístupu na stránky s detskou pornografiou.

V štúdiách sa tvrdí, že 10 až 20 % detí v Európe je počas svojho detstva obeťou pohlavného zneužitia. Niektoré druhy tejto kriminálnej činnosti sú na vzostupe (napríklad internetové stránky s detskou pornografiou).

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy