Cosán nascleanúna

Cosaint na lag - 29/03/2010

Géaraíonn an AE an troid le gáinneáil ar dhaoine is le creachadóirí gnéis páistí.

Tá an Coimisiún ag iarraidh dlíthe níos déine i gcoinne gáinneáil ar dhaoine is teacht i dtír gnéis ar pháistí, á rá dó go bhfuil an cath i gcoinne na gcoireanna sin á chailliúint ag an Eoraip.

Is beag staidreamh iontaofa faoi líon na ndaoine a gháinneáltar isteach san Eoraip, nó laistigh di, ach is dócha gur roinnt céadta mílte atá i gceist, go príomha do striapachas is do shaothar i dteaghlaigh. Ach in 2006, an bhliain is déanaí a bhfuil figiúirí againn di, níor thug cúisitheoirí ach 1 500 cás gáinneála coiriúla go cúirt san AE ar fad. Ní bhfuair cabhair ach 3 000 íospartach.

Is mór an brabús as gáinneáil ar dhaoine, agus coirpigh ghairmiúla is mó a bhíonn ina bun. Lasmuigh den AE a bhíonn a bhformhór bunaithe ach úsáideann siad líonraí laistigh de freisin, go háirithe ó méadaíodh soir é.

Nuashonrófaí dlíthe, ag misniú tíortha AE an tóir a chur orthusan a dhéanann coireanna i dtíortha eile agus modhanna níos ionsaithí a úsáid i gcoinne na coireachta eagraithe, amhail cúléisteacht guthán.

Fairis sin, iarrann na dréacht-rialacha breis comhsheasmhachta i gcur chun feidhme dhlí an AE ó thír go tír agus breis cosanta is cabhrach d'íospartaigh. Bhunófaí comhlachtaí náisiúnta neamhspleácha chun faire ar an gcur chun feidhme.

Maidir le teacht i dtír gnéis ar pháistí, píonóis níos déine agus plé níos éifeachtaí le ciontóirí araon atá ag teastáil ón gCoimisiún.

Chuirfeadh na dlíthe nua srian le teagmháil na gciontóirí le gníomhaíochtaí ina mbíonn páistí páirteach. Thart at 20% na gcreachadóir gnéis ar pháistí a chiontaíonn athuair.

D'fhorbrófaí córais chun rochtain ar shuímh phornagrafaíochta páistí a chosc.

Dar le staidéir, fulaingeoidh idir 10% agus 20% de pháistí na hEorpa saghas éigin mí-úsáide gnéis le linn a n-óige. Tá méadú ar roinnt saghasanna mí-úsáide, amhail suímh ghréasáin ar a mbíonn pornagrafaíocht páistí.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links