Navigointipolku

Lasten hyväksikäyttö estettävä - 29/03/2010

EU tehostaa toimia ihmiskaupan ja lasten seksuaalisen riiston torjumiseksi.

Komissio haluaa tiukentaa lainsäädäntöä ihmiskaupan ja lasten seksuaalisen riiston torjumiseksi. EU on muuten vaarassa hävitä taistelun näitä rikoksia vastaan.

EU:ssa tapahtuvan ihmiskaupan laajuudesta ei ole juurikaan saatavilla luotettavia tilastoja. Arvioiden mukaan uhreja on kuitenkin useita satoja tuhansia. Heistä useimmat värvätään prostituutioon tai halvaksi työvoimaksi. Viimeisimmät koko EU:ta koskevat tilastot ovat vuodelta 2006, jolloin EU-maiden syyttäjäviranomaiset nostivat syytteet ainoastaan 1 500:ssa ihmiskauppaa koskevassa asiassa. Vain 3 000 ihmiskaupan uhria sai apua.

Ihmiskauppa on erittäin tuottoisaa toimintaa, ja useimmat sen harjoittajat ovat ammattimaisia ja järjestäytyneitä rikollisia. Suuri osa heistä toimii EU:n ulkopuolella, mutta etenkin EU:n itälaajentumisen myötä verkostot ovat alkaneet ulottua yhä useammin myös EU:n sisäpuolelle.

Komissio haluaa nyt ajantasaistaa lainsäädäntöä, jonka olisi kannustettava EU-maita nostamaan syytteitä kansalaisten muissa maissa tekemistä rikoksista. Lisäksi järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa olisi hyödynnettävä tehokkaampia tutkintamenetelmiä, kuten puheluiden kuuntelua.

Uudella lainsäädännöllä pyritään myös siihen, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisemmin eri EU-maissa. Myös uhreja pitäisi suojella ja auttaa paremmin. Uusien toimien täytäntöönpanoa valvomaan ehdotetaan kansallisia riippumattomia elimiä.

Lasten seksuaalisen riiston torjumiseksi komissio haluaa ankarampia rangaistuksia ja rikoksentekijöiden tehokkaampia hoito-ohjelmia.

Tuomittuja rikoksentekijöitä estettäisiin myös osallistumasta toimintaan, jossa ollaan tekemisissä lasten kanssa. Noin 20 % tuomituista lasten hyväksikäyttäjistä uusii tekonsa.

Uuden lainsäädännön pohjalta on tarkoitus kehittää järjestelmiä, joilla estettäisiin pääsy lapsipornoa sisältäville internet-sivuille.

Tutkimusten mukaan 10–20 % eurooppalaisista lapsista joutuu jonkinlaisen seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Eräät lapsiin kohdistuvan hyväksikäytön muodot ovat myös lisääntymässä Euroopassa. Näitä ovat mm. lapsipornografiaa sisältävät verkkosivut.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä