Διαδρομή πλοήγησης

Η ΕΕ εντείνει τον αγώνα κατά της σωματεμπορίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Η Επιτροπή ζητά τη θέσπιση αυστηρότερων νόμων κατά της σωματεμπορίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη χάνει τη μάχη κατά των εγκλημάτων αυτών.

Αν και τα υπάρχοντα στοιχεία δεν είναι απολύτως αξιόπιστα, υπολογίζεται ότι τα άτομα που πέφτουν θύματα σωματεμπορίας στην Ευρώπη ανέρχονται μάλλον σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες και προμηθεύουν κυρίως τα δίκτυα πορνείας και οικιακών βοηθών. Το 2006, το τελευταίο έτος για το οποίο διαθέτουμε στοιχεία, 1.500 υποθέσεις σωματεμπορίας έφθασαν στα δικαστήρια σε όλη την ΕΕ, ενώ δόθηκε βοήθεια μόνο σε 3.000 θύματα.

Η σωματεμπορία αποφέρει τεράστια κέρδη και οι σωματέμποροι είναι συνήθως επαγγελματίες του οργανωμένου εγκλήματος. Αν και οι περισσότεροι είναι εγκατεστημένοι εκτός τη ΕΕ, έχουν αρχίσει να δικτυώνονται και στο εσωτερικό της Ένωσης, ιδίως μετά τη διεύρυνσή της προς ανατολάς.

Οι ισχύοντες νόμοι θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν στα σημερινά δεδομένα, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη της ΕΕ να στρέφονται κατά των υπηκόων τους που εγκληματούν σε άλλες χώρες και να χρησιμοποιούν επιθετικότερες μεθόδους διερεύνησης του οργανωμένου εγκλήματος όπως η τηλεφωνική παρακολούθηση.

Τα σχέδια νόμων στοχεύουν σε μεγαλύτερη συνοχή στον τρόπο εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στα κράτη μέλη και στην παροχή μεγαλύτερης προστασίας και βοήθειας στα θύματα. Επίσης προτείνεται η σύσταση ανεξάρτητων εθνικών φορέων για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Όσον αφορά τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, η Επιτροπή επιθυμεί τον συνδυασμό αυστηρότερων ποινών με αποτελεσματικότερη μεταχείριση των παραβατών.

Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις θα περιορίζουν την ενασχόληση των παραβατών με δραστηριότητες οι οποίες προϋποθέτουν επαφή με παιδιά. Το 20% περίπου των καταδικασθέντων για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών είναι εγκληματίες κατ’ εξακολούθηση.

Θα πρέπει να αναπτυχθούν συστήματα που θα παρεμποδίζουν την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με μελέτες, το 10% έως 20% των παιδιών στην Ευρώπη θα γίνουν θύματα κάποιας μορφής σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Ορισμένα είδη εκμετάλλευσης παρουσιάζουν αύξηση, όπως οι δικτυακοί τόποι παιδικής πορνογραφίας.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι