Sti

Hånd om de svageste - 29/03/2010

EU optrapper kampen mod menneskehandel og børnemisbrug.

Kommissionen vil slå hårdere ned på menneskesmuglere og børnemisbrugere – ellers risikerer EU at tabe kampen mod forbryderne.

Det er usikkert, hvor mange der egentlig smugles ind i Europa eller mellem europæiske lande, men det drejer sig sandsynligvis om flere hundrede tusinder. De fleste bliver udnyttet som prostituerede eller som billig arbejdskraft. Alligevel kom kun 1 500 sager om ulovlig menneskehandel for retten i hele EU i 2006, som de seneste tal stammer fra. Og kun 3 000 ofre fik hjælp.

Menneskehandel er særdeles lukrativt, og de fleste menneskesmuglere er professionelle og organiserede kriminelle. De holder som regel til i andre lande, men der skyder også netværk op inden for EU, især efter udvidelsen mod øst.

De nuværende lovregler skal strammes op og sætte EU-landene i stand til at retsforfølge forbrydere, der begår kriminalitet i udlandet. Landene skal også kunne bruge skrappere efterforskningsmetoder som aflytning af telefonsamtaler.

De nye regler skal sikre, at EU-lovgivningen anvendes mere ensartet i de forskellige lande, og give ofrene bedre hjælp og beskyttelse. Uafhængige nationale organer skal holde øje med, at reglerne håndhæves rigtigt.

Kommissionen blæser også til kamp mod seksuel udnyttelse af børn, bl.a. gennem strengere straffe og en mere målrettet behandling af forbryderne.

Med de nye regler får lovovertrædere forbud mod at varetage hverv, der indebærer kontakt med børn. Omkring 20 % af alle sexforbrydere begår nye forbrydelser, når de har afsonet deres straf.

EU vil også udvikle systemer, der blokerer adgangen til websteder, som viser børneporno.

Undersøgelser tyder på, at 10-20 % af alle børn i EU udsættes for en eller anden form for seksuelt misbrug i deres barndom. Nogle former for misbrug bliver stadigt mere udbredte, bl.a. er antallet af websteder med børneporno stigende.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links