Cesta

Chránit ty nejzranitelnější - 29/03/2010

EU se soustředí na boj proti obchodu s lidmi a pachatelům dopouštějícím se sexuálního zneužívání dětí

Komise vyzývá ke zpřísnění právních předpisů zaměřených proti obchodu s lidmi a sexuálnímu zneužívání dětí, protože podle jejího názoru Evropa v boji proti této trestné činnosti prohrává.

O tom, kolik lidí bylo do Evropy nezákonně přepraveno a v jaké míře se zde s lidmi obchoduje, neexistuje mnoho spolehlivých statistik, nicméně půjde zřejmě o několik set tisíc osob. Většina z nich je donucena k prostituci nebo podřadné práci. Poslední číselné údaje, které jsou k dispozici (z roku 2006), však svědčí o tom, že se státním zastupitelstvím v celé EU podařilo pohnat k soudu pouhých 1 500 pachatelů. Pomoci se dostalo pouze 3 000 obětí.

Obchod s lidmi je nesmírně výnosný. Zabývají se jím většinou skupiny organizovaného zločinu. Většina z nich nepochází z EU, ale i v Unii, zejména po jejím rozšíření směrem na východ, se jejich sítě rozrůstají.

Stávající právní předpisy by podle návrhu byly revidovány. Nabádaly by země EU např. k tomu, aby stíhaly své státní příslušníky, i když se tito lidé dané trestné činnosti dopouštějí v jiných zemích, a aby při vyšetřování organizovaného zločinu používaly agresivnějších metod, jako je například odposlouchávání hovorů.

Návrhy Komise taktéž vyzývají k jednotnějšímu uplatňování příslušného práva EU v jednotlivých zemích a k větší ochraně a podpoře obětí. Zavádění předpisů do praxe a jejich dodržování by pak monitorovaly nezávislé orgány členských států.

Komise také navrhuje, aby bylo přísněji trestáno sexuální zneužívání dětí. Jeho pachatelé by měli být podrobeni účinné léčbě.

Podle nových právních předpisů by měli pachatelé mít také zakázány činnosti, při nichž by přicházeli do kontaktu s dětmi. 20 % pachatelů odsouzených za sexuální zneužívání se této trestné činnosti dopouští opakovaně.

Návrh také počítá s blokováním stránek s dětskou pornografií.

Ze studií vyplývá, že v Evropě se stane obětí sexuálního zneužívání 10 až 20 % dětí. Některé typy zneužívání jsou na vzestupu, přibývá zejména internetových stránek s dětskou pornografií.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy