Навигационна пътека

Защита на най-слабите - 29/03/2010

ЕС засилва борбата срещу трафика на хора и педофилите.

Комисията призовава за по-строги закони против трафика на хора и сексуалната експлоатация на деца, като твърди, че Европа губи борбата срещу тези престъпления.

Не съществуват надеждни статистически данни за трафика на хора към и във Европа, но броят им вероятно е около няколкостотин хиляди. Тези хора са принуждавани да се занимават предимно с проституция и слугински труд. При все това през 2006 г. – последната година, за която разполагаме с данни – в съдилищата в ЕС са били разгледани едва 1500 дела за трафик на хора, а едва 3000 жертви са получили помощ.

Трафикът на хора е изключително доходоносен и по-голяма част от трафикантите са професионални престъпници. Повечето от тях са установени извън ЕС, но организираните мрежи в Съюза се разрастват все повече, особено след разширяването му на изток.

Действащите закони ще бъдат актуализирани, насърчавайки страните от ЕС да преследват свои граждани, извършващи престъпления зад граница, и да използват по-агресивни методи за разследване на организираната престъпност, като например подслушване на телефони.

Предлаганите правила призовават за по-съгласувано прилагане на правото на ЕС в различните страни и за повече защита и помощ за жертвите. Ще бъдат създадени независими национални органи за контрол на изпълнението на правилата.

Що се отнася до сексуалната експлоатация на деца, Комисията иска комбинация от по-строги наказания и по-ефективни действия срещу нарушителите.

Новите закони ще ограничат дейностите на педофилите, включващи контакти с деца. Около 20 % от осъдените педофили нарушават закона повторно.

Ще бъдат разработени системи за блокиране на достъпа до уебсайтове с детска порнография.

Изследванията сочат, че между 10 % и 20 % от децата в Европа ще пострадат от една или друга форма на сексуално насилие през детските си години. Някои видове злоупотреби се разрастват, включително уебсайтовете за детска порнография.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки