Sökväg

Nytt Swift-avtal i sikte - 25/03/2010

Bildskärmar med bankuppgifter© SWIFT

EU förbereder nya förhandlingar med USA om överföring av bankuppgifter som ett led i kampen mot terrorismen.

Europaparlamentet röstade nej till ett tidigare så kallat Swift-avtal, eftersom man ansåg att det var ett hot mot den personliga integriteten. EU-parlamentarikerna ville också ha större insyn i förhandlingarna. Nu söker EU-kommissionen medlemsländernas tillstånd att inleda nya samtal och har då tagit till sig parlamentets synpunkter.

Cecilia Malmström, kommissionär för inre frågor, säger att hon ska trycka på för ett starkare skydd för personuppgifter och se till att parlamentet informeras under hela förhandlingsprocessen.

Det kommande avtalet ska också vara ömsesidigt, dvs. USA ska förse EU med motsvarande bankuppgifter om unionen beslutar att starta ett eget program för att spåra finansiering av terrorgrupper.

”Terrorism är fortfarande ett av de största hoten mot säkerheten i EU och vi måste hitta verktyg för att hantera denna uppgift och för att möjliggöra ett effektivt internationellt samarbete”, menar Cecilia Malmström.

Swift är ett nätverk för internationell betalningsförmedling med ca 8 000 deltagande banker och finansinstitut i hela världen. I Swifts databas registreras miljontals internationella banköverföringar varje dag.

Amerikanska myndigheter använder databasen för att spåra misstänkta terrorister med hjälp av deras finansiella transaktioner. Uppgifterna kan omfatta namn, adress och nationella id-nummer för både avsändare och mottagare av en transaktion.

Till helt nyligen fanns Swifts servar i USA och omfattades därför av landets lagstiftning. Men i slutet av förra året flyttades servrarna för europeiska transaktioner till Europa. Därmed tvingades USA att söka om tillstånd från Europa för fortsatt tillgång till uppgifterna.

Kommissionen vill få förhandlingarna i hamn före sommaren, eftersom man är orolig för säkerheten om det inte finns något avtal.

Med hjälp av sådana bankuppgifter lyckades europeiska utredare år 2006 avvärja en al-Qaida-ledd plan att spränga flygplan mellan EU och USA.

Förra året kunde man identifiera finansiella transaktioner som involverade en terroristmisstänkt bosatt i Europa som deltog i planer på ett flygattentat.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar