Navigatsioonitee

Tasakaalu leidmine privaatsuse ja turvalisuse vahel - 25/03/2010

Pangainfo arvutikuvaril © SWIFT

EL valmistub uuteks läbirääkimisteks USA valitsusega pangainfo edastamise teemal terrorismivastase võitluse eesmärgil.

Komisjon taotleb ELi juhtidelt heakskiitu uute läbirääkimiste alustamisele, kuna Euroopa Parlament hääletas SWIFT-lepingu vastu, kartes et leping seab ohtu inimeste privaatsuse. Samuti on parlamendiliikmed näidanud üles huvi olla läbirääkimiste käiguga rohkem kursis.

Siseasjade uus volinik Cecilia Malmström lubas pöörata rõhku privaatsuse paremale kaitsmisele ning tagada parlamendi teavitamine läbirääkimiste kõigis etappides.

Tulevane leping DeutschEnglishfrançaissvenska peaks olema vastastikune, s.t USA peaks samuti esitama vastavat pangainfot, kui EL otsustab käivitada oma programmi terroristlike rühmituste rahastamise jälgimiseks.

Voliniku sõnul kuulub terrorism jätkuvalt peamiste ohtude hulka, millega ELi julgeoleku huvides tuleb tegeleda, ning seega on vaja tõhusat rahvusvahelist koostööd võimaldavaid vahendeid, mis on sobivad selle ülesande täitmiseks.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) on teavitusvõrgustik, mis hõlmab umbes 8000 panka ja rahandusasutust üle maailma. SWIFTi andmebaasis säilitatakse iga päev miljoneid rahvusvahelisi pangaülekandeid.

USA kasutab andmebaasis salvestatud teavet kahtlusaluste terroristide jälgimiseks nende raha liikumise abil. Andmed võivad sisaldada sellist teavet, nagu ülekande sooritaja ja vastuvõtja nimi, aadress ning isikukood.

Kuni viimase ajani paiknesid SWIFTi serverid USAs, mistõttu nad allusid sealsetele seadustele. Kuid eelmise aasta lõpus viidi Euroopas toimuvaid ülekandeid salvestavad serverid Euroopasse, mistõttu USA vajab andmetele juurdepääsuks Euroopa nõusolekut.

Komisjon soovib asjaomased läbirääkimised lõpule viia suveks, kuna kokkuleppe puudumine kujutab endast julgeolekuohtu.

Andmetest kogutav info aitas 2006. aastal Euroopa uurijatel saada jälile al-Qaeda plaanile õhata ELi ja USA vahel lendavaid lennukeid.

Andmete abil tuvastati ka finantsülekanded, milles osales Euroopas resideeruv kahtlusalune, kelle puhul tõestati osalus vandenõus rünnata lennukit möödunud aasta alguses.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad