Sökväg

Skilsmässor över gränserna - 24/03/2010

Man håller armen om en kvinna i en folkmassa © EU

Tio EU-länder inför regler som innebär att internationella par kan välja vilken lagstiftning som ska gälla vid deras skilsmässa.

Omkring en miljon par ansöker om skilsmässa varje år i EU. Men om makarna kommer från olika länder, är det inte alltid självklart vilket lands regler som ska gälla vid en skilsmässa. Samma problem uppstår om de är från samma land men bor utomlands eller om de bor i olika länder. Det kan bli mycket komplicerat.

Internationella par står för ca 13 % av skilsmässorna i EU – samma siffra som för andelen ingångna äktenskap. Ofta förvärras den redan smärtsamma separationsprocessen för dessa par av skillnaderna i nationella skilsmässoregler. Det är dock knappast förvånade i ett EU med 27 olika nationella kulturer.

De nya reglerna DeutschEnglishfrançais – som ännu bara gäller i tio EU-länder – innebär att internationella par kan välja vilken lagstiftning som ska gälla för deras skilsmässa. På så sätt kan de slippa ett främmande rättssystem som de inte är insatta i.

Många EU-länder tillåter redan att internationella par skiljer sig enligt ett annat lands skilsmässoregler. Problemet är dock att länderna har olika regler för att avgöra vilken lagstiftning som ska tillämpas. Den osäkerheten leder ofta till långdragna och dyra skilsmässor, vilket förlänger plågan för både makarna och deras barn.

De nya reglerna klargör vilken lagstiftning som gäller om paret inte kan enas om ett system. Målet är att förhindra att den ena maken utnyttjar lagarna i ett land till sin fördel vid en skilsmässa.

EU har lagt fram ett liknande förslag en gång tidigare, med det fick inget enhälligt stöd från EU-länderna. Nu går tio länder vidare på egen hand – det är första gången som några EU-länder tar till det s.k. förfarandet för fördjupat samarbete.

Det här förfarandet infördes 1999 och innebär att en större grupp länder kan anta regler som gäller enbart för dem själva och inte hela EU. Viviane Reding, kommissionär för rättvisa och grundläggande rättigheter, har sett till att Österrike, Bulgarien, Frankrike, Grekland, Ungern, Italien, Luxemburg, Rumänien, Slovenien och Spanien nu kan införa de gemensamma skilsmässoreglerna.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar