Navigačný riadok

Viac právnej istoty pre cezhraničné manželstvá - 24/03/2010

Pár kráčajúci v dave © EÚ

Nové pravidlá v 10 členských štátoch umožnia medzinárodným párom, aby si vybrali, podľa právnych predpisov ktorej krajiny bude prebiehať ich rozvodové konanie.

Každý rok požiada o rozvod približne 1 milión párov. Nie je však vždy jasné, podľa predpisov ktorej krajiny bude rozvodové konanie prebiehať. Takáto situácia môže nastať v prípade, že sú manželia z dvoch rôznych krajín, pochádzajú z tej istej krajiny ale žijú v zahraničí alebo ak každý z nich žije v inom štáte. Medzinárodný rozvod môže byť veľmi komplikovaný.

Z celkového počtu rozvodov predstavujú medzinárodné rozvody 13 % a rovnakou mierou sa medzinárodné manželstvá podieľajú na celkovom počte manželstiev. Pre takéto páry je často bolestivé ukončenie manželstva skomplikované rozdielmi v národných právnych poriadkoch, čo je asi sotva prekvapujúce, ak vezmeme do úvahy kultúrne a historické rozdiely 27 členských štátov.

Nové pravidlá DeutschEnglishfrançais , ktoré by platili len v 10 členských krajinách, by medzinárodným párom umožnili, aby si za určitých podmienok vybrali, podľa právneho poriadku ktorého štátu bude ich rozvod prebiehať. Mohli by sa tak vyhnúť tomu, aby sa rozvodové konanie riadilo právnymi predpismi, ktoré sú pre nich neznáme a ťažko pochopiteľné.

Mnoho členských štátov umožňuje medzinárodným manželským párom rozvod podľa právnych predpisov iného štátu. Problém spočíva v tom, že rôzne krajiny majú odlišné spôsoby na určenie právneho poriadku, ktorý sa má pri rozvode použiť. Táto neistota má často za následky mimoriadne dlhé a drahé rozvody, čo len sťažuje situáciu manželov a ich detí.

Nové predpisy takisto stanovujú pravidlá na určenie právneho poriadku v prípade, že sa pár nevie dohodnúť. Malo by sa tak zabrániť tomu, aby jeden z manželov využil zákony určitej krajiny na to, aby znevýhodnil svojho manžela alebo svoju manželku počas rozvodu.

EÚ už predložila podobný návrh v roku 2006, ten však nezískal jednohlasnú podporu členských štátov. Teraz sa 10 krajín sa rozhodlo, že nové pravidlá príjme v súlade s osobitným postupom známym ako posilnená spolupráca. Tento postup by sa využil po prvýkrát.

Ustanovenia o posilnenej spolupráci umožňujú od roku 1999, aby väčšia skupina členských štátov prijala právne predpisy, ktoré budú záväzné len pre ňu a nie pre celú EÚ. Viviane Redingová, komisárka pre spravodlivosť a základné práva, predkladá legislatívny návrh v mene Bulharska, Francúzska, Grécka, Luxemburska, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Slovinska, Španielka a Talianska.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy