Naršymo kelias

Daugiau teisinio tikrumo tarptautines santuokas sudariusiems asmenims - 24/03/2010

Moterį apkabinęs vyras žmonių minioje © ES

Pagal naujas dešimties Europos Sąjungos šalių taisykles tarptautinės poros galės rinktis, pagal kurios šalies įstatymus skirtis.

Pareiškimą dėl santuokos nutraukimo Europos Sąjungoje kasmet paduoda apie milijoną porų. Tačiau ne visada aišku, pagal kurios šalies įstatymus santuoka bus nutraukta, jei, pavyzdžiui, sutuoktiniai yra skirtingų šalių piliečiai arba jei jie yra tos pačios šalies piliečiai, tačiau gyvena ne savo šalyje arba skirtingose šalyse. Padėtis gali tapti labai kebli.

Vadinamųjų tarptautinių porų skyrybos sudaro 13 % visų Europos Sąjungos skyrybų, o tokių porų santuokos – tiek pat procentų visų santuokų. Šioms poroms skyrybų patirtis dažnai tampa dar skausmingesnė ir jas dar labiau išmuša iš pusiausvyros dėl valstybių narių įstatymų, kuriais reglamentuojamas santuokos nutraukimas, skirtumų. Nieko nuostabaus, kad tokių skirtumų esama tarp skirtingas tradicijas ir istoriją turinčių 27 valstybių narių.

Pagal naujas taisykles DeutschEnglishfrançais , kurias ketinama taikyti tik dešimtyje Europos Sąjungos šalių, tarptautinės poros galėtų pasirinkti, pagal kurios šalies įstatymus nutraukti savo santuoką. Taip žmonės galėtų išvengti nepažįstamų ir jiems sunkiai suprantamų teisinių sistemų.

Daugelyje Europos Sąjungos šalių tarptautinėms poroms jau leidžiama nutraukti santuoką vadovaujantis kitos šalies įstatymais. Tačiau kyla sunkumų dėl to, kad įvairiose šalyse nustatyta skirtinga sprendimo, kurios šalies įstatymais vadovautis, tvarka. Dėl neaiškumo skyrybų procesas dažnai pailgėja ir brangiai kainuoja, o suaugusiųjų ir vaikų išbandymai ilgai tęsiasi.

Be to, naujosiose taisyklėse būtų aiškiau nustatyta, kurios šalies įstatymais vadovautis, jei pora negali pati susitarti dėl teisinės sistemos. Taip siekiama išvengti situacijų, kai vienas iš sutuoktinių naudojasi kurios nors šalies įstatymais, kad sprendžiant santuokos nutraukimo bylą kitam sutuoktiniui būtų nesąžiningai sudarytos nepalankios sąlygos.

Panašių Europos Sąjungos pasiūlymų buvo pateikta ir anksčiau, 2006 m., tačiau jiems pritarė ne visos ES vyriausybės. Dabar šių priemonių, pirmą kartą naudodamosi tvirtesnio bendradarbiavimo procedūra, imasi 10 šalių.

1999 m. nustatyta tvirtesnio bendradarbiavimo procedūra sudaro galimybę didelei šalių grupei priimti teisės aktus, kurie būtų taikomi tik jose pačiose, o ne visoje Europos Sąjungoje. Už teisingumą ir pagrindines teises atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding pateikė šio teisės akto pasiūlymą Austrijos, Bulgarijos, Graikijos, Ispanijos, Italijos, Liuksemburgo, Prancūzijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Vengrijos vardu.

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos