Navigointipolku

Oikeusvarmuus paranee kansainvälisissä avioeroissa - 24/03/2010

Mies pitää kättään naisen hartioilla väkijoukossa © EU

Kymmenen EU-maan pyytämän asetusehdotuksen mukaan avioparit voisivat itse päättää, minkä maan lakia kansainväliseen avioeroon sovelletaan.

EU:ssa eroaa vuosittain noin miljoona avioparia. Aina ei ole kuitenkaan selvää, minkä maan lakia avioeroon sovelletaan. Näin on esimerkiksi silloin, kun puolisot ovat eri maiden kansalaisia. Joissakin tapauksissa aviopuolisot voivat olla saman maan kansalaisia, jotka asuvat eri maissa tai yhdessä oman kotimaansa ulkopuolella. Erilaisia yhdistelmiä on lukuisia.

Kansainvälisten avioparien osuus avioeroista on 13 %, joka on sama määrä kuin EU:ssa solmituista uusista avioliitoistakin. Ero on usein monimutkainen ja ahdistava prosessi, ja sitä pahentavat entisestään kansallisten avioerolakien eroavuudet. 27 jäsenmaan EU:ssa sovellettavien avioerolainsäädäntöjen erot johtuvat monista kulttuurisista ja historiallisista syistä.

Uudessa asetuksessa DeutschEnglishfrançais , jota sovellettaisiin vain kymmenessä EU-maassa, annettaisiin kansainvälisille aviopareille mahdollisuus valita, minkä maan lain perusteella avioero tapahtuu. Näin he voisivat välttää vieraan ja vaikeasti ymmärrettävän lainsäädännön soveltamisen.

Useat EU-maat sallivat jo nyt jonkin toisen maan lainsäädännön soveltamisen kansainväliseen avioeroon. Ongelmana ovat kuitenkin EU-maiden ristiriitaiset lainvalintasäännöt. Oikeusvarmuuden puuttuminen johtaa usein pitkiin ja kalliisiin oikeusprosesseihin, jotka vain pidentävät eroavien avioparien ja heidän lastensa ahdistusta.

Uusissa säännöissä määrätään myös siitä, minkä maan lakia sovelletaan silloin kun puolisot eivät pysty keskenään sopimaan asiasta. Tavoitteena on estää oikeudenkäyntimaan valinnalla keinottelu ja suojata heikommassa asemassa olevaa puolisoa joutumasta altavastaajaksi avioero-oikeudenkäynnissä.

Komissio esitti kansainvälisten avioparien tilanteen selkeyttämistä ensimmäistä kertaa vuonna 2006, mutta ehdotus ei saanut EU-maiden yksimielistä kannatusta. Sen jälkeen 10 EU-maata ilmoitti haluavansa edistää hanketta ns. tiiviimmän yhteistyön avulla. Uusi ehdotus on ensimmäinen EU-aloite, joka perustuu tähän järjestelyyn.

Vuonna 1999 käyttöön otetun järjestelyn mukaan joukko EU-maita voi hyväksyä tiiviimpään yhteistyöhön perustuvaa lainsäädäntöä, jota sovelletaan vain näissä maissa – ei siis koko EU:ssa. EU:n oikeuskomissaari Viviane Reding ehdottaakin EU-asetusta nyt Bulgarian, Espanjan, Italian, Itävallan, Kreikan, Luxemburgin, Ranskan, Romanian, Slovenian ja Unkarin pyynnöstä. Suomi ja Ruotsi eivät ole mukana avioeroja koskevassa aloitteessa.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä