Navigatsioonitee

Suurem õiguskindlus rahvusvaheliste abielude puhul - 24/03/2010

Mees ja naine jalutamas rahvahulgas © EL

Uued eeskirjad kümnes ELi liikmesriigis võimaldavad rahvusvahelistel abielupaaridel valida, millise riigi õigusakte nende lahutuse puhul kohaldatakse.

Igal aastal soovib ELis lahutada ligikaudu 1 miljon abielupaari, kuid alati ei ole selge, millise riigi õigusakte lahutuse puhul kohaldatakse – näiteks erinevatest riikidest partnerite puhul. Või näiteks siis, kui nad on pärit samast riigist, kuid elavad välismaal või elavad teineteisest eraldi erinevates riikides. Selline lahutus võib osutuda väga keeruliseks.

Rahvusvaheliste paaride lahutused moodustavad 13 % ELis toimuvatest lahutustest (sama protsendimäär kehtib ka rahvusvaheliste paaride vahel sõlmitavate abielude puhul). Kõnealuste paaride puhul raskendavad niigi valurikast ja ebameeldivat protsessi veel ka erinevused abielulahutust käsitlevate riiklike õigusaktide vahel, mis ei ole 27st erineva kultuuri ja ajalooga riigist koosneva liidu puhul sugugi imekspandav.

Uute eeskirjade DeutschEnglishfrançais kohaselt – mida kohaldataks vaid kümnes liikmesriigis – saaksid rahvusvahelised paarid valida, millise riigi õigusakte nende lahutuse puhul kohaldatakse, et nad saaksid vältida neile mitte arusaadavaid õigussüsteeme.

Paljudes ELi liikmesriikides juba võimaldatakse lahutada mõne teise riigi õigusaktide kohaselt. Probleem on selles, et erinevatel riikidel on erinevad eeskirjad selle kohta, milliseid õigusakte kohaldada. Ebakindlus viib sageli pikalevenivate ning kulukate lahutusprotsessideni, pikendades nii täiskasvanute kui ka laste katsumusi.

Uute eeskirjadega määratletaks samuti, milliseid õigusakte kohaldatakse juhul, kui abielupaar ei jõua kohaldatava õigussüsteemi osas kokkuleppele. Selle eesmärk on hoida ära olukordi, kus üks abikaasadest kasutab ära ühe riigi õigusakte selleks, et seada oma partner lahutusmenetluses ebaõiglaselt ebasoodsamasse olukorda.

Samalaadsed ELi ettepanekud tulid arutlusele ka 2006. aastal, kuid need ei saanud kõigi ELi liikmesriikide valitsuste toetust. Nüüd otsustasid 10 liikmesriiki (esmakordselt tõhustatud koostöö kaudu) asjaomaseid eeskirju kohaldada.

1999. aastal kehtestatud menetlus võimaldab suurel riikide rühmal võtta vastu õigusakte, mida kohaldatakse vaid neis riikides, mitte kogu ELis. Õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse volinik Viviane Reding esitab asjaomased ettepanekud Austria, Bulgaaria, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa, Rumeenia, Sloveenia, Ungari nimel.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad