Sti

Større retssikkerhed for grænseoverskridende ægteskaber - 24/03/2010

Mand med armen omkring en kvinde på vej gennem menneskemængde © EU

Nye regler i 10 EU-lande giver internationale par ret til at vælge, hvilket lands love der skal gælde for deres skilsmisse.

Hvert år søger omkring 1 million par i EU om skilsmisse. Men det er ikke altid klart, hvilket lands love der gælder i en skilsmissesag – hvis parterne for eksempel kommer fra to forskellige lande. Eller hvis de er fra samme land, men bor i udlandet, eller lever hver for sig i forskellige lande. Det kan blive meget indviklet.

Tilsammen tegner "internationale par" sig for 13 % af bryllupperne i EU – og samme andel af skilsmisserne. For den slags par bliver den vanskelige og rodede affære, det kan være at opløse et ægteskab, ofte endnu mere kompliceret på grund af forskelle i landenes skilsmisselovgivning – hvilket er naturligt nok i en blok, der består af 27 lande med forskellig kultur og historie.

De nye regler DeutschEnglishfrançais – der kun skal gælde i 10 EU-lande – giver internationale par lov til at vælge, hvilket lands love der skal gælde for deres skilsmisse, så de kan undgå at komme i klemme i ukendte retssystemer, som de har svært ved at forstå.

Mange EU-lande tillader allerede internationale par, at de kan blive skilt efter et andet lands lovgivning. Problemet er, at forskellige lande har forskellige regler for at afgøre, hvilket lands love der gælder. Usikkerheden fører ofte til lange og dyre skilsmissesager, som trækker pinslen i langdrag for både voksne og børn.

De nye regler gør det også klart, hvilket lands love der gælder i sager, hvor parret ikke kan blive enige om et retssystem. Målet er at forhindre, at den ene part udnytter lovgivningen i et land til at stille den anden part i en skilsmissesag urimeligt meget dårligere.

Allerede i 2006 blev der fremsat et lignende EU-forslag, men det opnåede ikke enstemmig støtte fra alle landenes regeringer. Nu går 10 lande videre på egen hånd. Det er første gang den forstærkede samarbejdsprocedure bruges.

Denne procedure, der blev indført i 1999, giver en stor gruppe lande mulighed for at vedtage love, der kun gælder dem selv – og ikke resten af EU. Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender og grundlæggende rettigheder, indfører lovgivningen på vegne af Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Italien, Luxembourg, Rumænien, Slovenien, Spanien, Ungarn og Østrig.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links