Navigatsioonitee

112 – hädaabinumber Euroopas - 11/02/2010

Enamik eurooplastest ei tea siiani, et nad saavad valida hädaabinumbri 112 kõikjal ELis, kui nad soovivad võtta ühendust politsei, tuletõrje või kiirabiga.

Millisel telefoninumbril saate helistada, kui soovite võtta ühendust hädaabiteenistustega kõikjal ELis? Hiljuti läbiviidud uuringust selgus, et vaid 25 % eurooplastest teab õiget numbrit 112 DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski . Seda peaaegu kaks aastakümmet pärast kõnealuse numbri kasutusele võtmist.

Tšehhi Vabariigis, Luksemburgis, Poolas, Slovakkias ja Soomes teadsid enam kui 50 % küsitletutest hädaabinumbrit 112. Kuid Itaalias, Kreekas ja Ühendkuningriigis teadsid seda vaid 10 % küsitletutest.

ELi tellitud uuringust selgub samuti, et enamik eurooplastest toetab ühtse üleeuroopalise hädaabinumbri olemasolu, kuid samas leiavad nad, et inimesi ei ole sellest piisavalt teavitatud.

Uuringu tulemuste põhjal saatis komisjon ELi liikmesriikidele kirjad, milles kutsub neid üles tõhusamale teavitustegevusele, kuna see aitab päästa elusid ning vähendada tõsiseid vigastusi tekkimist. Enamikes liikmesriikides on asjaomane number juba esitatud telefoniraamatutes ning hädaabisõidukitel.

Uuringu tulemused avaldati 11. veebruaril, mis on nimetatud Euroopa „112 päevaks”. Mõned riigid on korraldanud hädaabinumbrist teadlikkuse tõstmiseks mitmeid üritusi. Rumeenia on nimetanud oma laulja ja näitleja Monica Angheli „112 saadikuks”. Tema ülesandeks on muu hulgas külastada koole, et teavitada õpilasi ühtsest hädaabinumbrist.

Iga neljas ELi kodanik on viimase viie aasta jooksul helistanud vähemalt korra sellel numbril. Ligikaudu pooled küsitletutest kasutasid riiklikke hädaabinumbreid, mis on paralleelselt kasutusel numbriga 112. Kuid hädaabinumbrile 112 helistanute arv on kasvanud.

Keeleoskus on jätkuvalt probleemiks. Üks kümnest küsitletust, kes oli helistanud välismaal viibides numbrile 112, mainis, et tal oli raskusi operaatoriga suhtlemisel. Enamikel juhtudel kasutas kõne vastuvõtja asjaomase riigi keelt. Kõik 112 operaatorid peavad oskama inglise keelt.

Kõnealusele telefoninumbrile helistamine on tasuta ning sellele saab helistada nii tava- kui ka mobiiltelefonilt. Selle abil saavad inimesed võtta ühendust operaatoriga, kes teavitab omakorda asjaomast teenistust – politseid, tuletõrjet või kiirabi.

Lugege täiendavalt hädaabinumbri 112 kohta oma riigis DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski

112 – lastele

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad