Sökväg

Lobbyverksamhet i EU under luppen - 28/10/2009

Lobbyister i Europaparlamentet© Reporters

Enligt en ny rapport har registret över intresseorganistioner ändrat förutsättningarna för lobbyisternas verksamhet vid EU-kommissionen.

Som ett led i EU-kommissionens arbete med att öka insynen i EU:s beslutsprocess öppnades förra året ett register över intresseorganisationer, ett samlingsbegrepp för alla dem som vill påverka politiken.

Enligt den första årsrapporten Deutscheesti keelEnglishfrançais om det frivilliga registret uppgår antalet registrerade organisationer och enskilda personer till 2 100, och antalet ökar hela tiden. Uppmuntrande nog rör det sig mest om organisationer och inte om enskilda personer.

I rapporten noterar man att de som vill reglera lobbyverksamhet tycker att det ska vara obligatoriskt att registrera sig. Men det verkar inte finnas fog för det kravet med tanke på hur många som har registrerat sig frivilligt.

Under 1990-talet överfördes beslutsfattandet på många områden från de enskilda EU-länderna till EU-institutionerna, och en ström av lobbyister följde efter. År 2000 hade uppskattningsvis 2 600 ”intresseorganisationer” etablerat sig i Bryssel.

Förvaltningskommissionär Siim Kallas menar att registret har ändrat företagskulturen i EU-kommissionen. EU-anställda tänker nu efter både en och två gånger innan de träffar intresseorganisationer som inte finns med i registret. Vissa kommissionsavdelningar har till och med tagit bort oregistrerade organisationer från sina databaser och andra vidtar liknande åtgärder.

Men alla är inte nöjda med registret. Flera advokatbyråer och tankesmedjor bojkottar registret. Juristerna är oroliga över att det strider mot deras regler om tystnadsplikt gentemot sina klienter, medan tankesmedjorna hävdar att deras verksamhet inte kan räknas som lobbyverksamhet. EU-kommissionen vill lösa problemen genom att förtydliga språket i registret och införa en särskild kategori för tankesmedjor. För att öka insynen ska man också se över reglerna för vilka ekonomiska uppgifter som måste uppges.

Vid registreringen måste organisationerna uppge hur mycket pengar de lägger ut på sitt lobbyarbete och de åtar sig att följa vissa regler vid kontakter med kommissionens anställda. Hittills har bara tio klagomål inkommit, varav ett ledde till en tillfällig avstängning från registret.

EU-kommissionen och Europaparlamentet tänker nu öppna ett gemensamt register. De båda institutionerna har redan en gemensam portal för sina respektive register.

Besök registret över intresseorganisationer

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar