Navigacijska pot

Lobisti EU pod drobnogledom - 28/10/2009

Zastopniki interesov v Evropskem parlamentu © Reporters

Register zastopnikov interesov spremenja poslovno ozračje, pravi poročilo.

Evropska komisija je želela, da bi odločanje na ravni EU postalo preglednejše, zato je leta 2008 uvedla register vseh zastopnikov interesov, torej vseh skupin, ki želijo vplivati na oblikovanje politike.

Prvi letni pregled po uvedbi prostovoljne registracije Deutscheesti keelEnglishfrançais je pokazal, da se je število registriranih organizacij in posameznikov povzpelo na 2 100 in da se še povečuje. Pomembno je tudi dejstvo, da se večinoma prijavljajo organizacije in ne posamezniki.

Poročilo opozarja, da si nekateri prizadevajo lobiranje urediti z obvezno registracijo. Hkrati ugotavlja, da zaradi velikega števila registracij to ni potrebno.

V 90. letih prejšnjega stoletja so mnoge regulativne pristojnosti postopno prešle s posamičnih držav EU na institucije EU. Z njimi so prišli tudi lobisti. Leta 2000 je bilo v Bruslju že približno 2 600 „interesnih skupin“.

Komisar Siim Kallas je dejal, da je register spremenil poslovno kulturo Komisije. Uradniki EU dobro premislijo, preden se sestanejo z neregistriranimi zastopniki interesov. Nekatere službe EU so neregistrirane organizacije zbrisale iz svojih podatkovnih zbirk ali kako podobno ukrepale.

Vsi pa z registrom niso zadovoljni. Mnoge odvetniške pisarne in možganski trusti ga bojkotirajo. Odvetnike skrbi, da register krši njihovo načelo poklicne molčečnosti, možganski trusti pa menijo, da njihove dejavnosti ne štejejo za zastopanje interesov. Komisija bo rešila to vprašanje z jasnejšimi opredelitvami v registru in z uvedbo nove kategorije za možganske truste. Revidirala bo tudi pravila o razkritju finančnih podatkov zaradi boljše preglednosti.

Registrirani zastopniki morajo navesti, koliko porabijo za svoje delovanje in sprejeti kodeks ravnanja, ki ureja odnose z osebjem Komisije. Do zdaj je bilo vloženih le 10 pritožb in samo v enem primeru je prišlo do kaznovanja, in sicer začasnega izbrisa iz registra.

Komisija namerava zdaj vzpostaviti skupni register z Evropskim parlamentom. Instituciji sta že objavili skupno spletno stran z dostopom do njunih registrov.

Register zastopnikov interesov

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave