Navigačný riadok

Lobovanie EÚ pod drobnohľadom - 28/10/2009

Lobisti na pôde parlamentu EÚ © Reporters

Správa: Register záujmových skupín zmenil podnikové prostredie v inštitúciách EÚ.

V snahe čo najviac spriehľadniť politické rozhodovanie EÚ, Komisia zaviedla v roku 2008 register, ktorý by mal obsahovať mená všetkých predstaviteľov záujmových skupín, ktoré sa snažia ovplyvniť politické dianie.

Prvý ročný prehľad dobrovoľného systému Deutscheesti keelEnglishfrançais preukázal, že počet registrovaných organizácií a jednotlivcov sa vyšplhal na 2 100 a stále stúpa. Povzbudzujúce je, že medzi registrovanými sú najmä organizácie a nie jednotlivci.

Správa uvádza, že niektorí zástanci regulácie lobovania žiadajú, aby bola registrácia povinná. Podľa správy to však nie je nevyhnutné, keďže účasť je už teraz vysoká.

V 90-tych rokoch bola väčšina regulačných funkcií presunutá z jednotlivých krajín EÚ na inštitúcie EÚ. Vlna lobistov sa k nim pridala. Do roku 2000 sa už stihlo usadiť v Bruseli približne 2 600 záujmových skupín.

Komisár Siim Kallas tvrdí, že register zmenil podnikovú kultúru v Komisii. Úradníci EÚ si teraz dobre premyslia, či sa stretnú s neregistrovanými predstaviteľmi záujmových skupín. A niektoré oddelenia EÚ dokonca vymazali neregistrované organizácie z ich databáz alebo podnikli podobné kroky.

Nie všetci sú však registrom nadšení. Mnohé právnické firmy a skupiny odborníkov ho bojkotovali. Právnici sa obávajú, že sa porušujú ich pravidlá týkajúce sa ochrany údajov o klientovi, zatiaľ čo expertné skupiny (think-tanky) tvrdia, že ich aktivity nie sú lobistického charakteru. Komisia sa snaží vyriešiť túto situáciu spresnením formulácií v registri a vytvorením osobitnej kategórie pre expertné skupiny. V snahe o transparentnosť sa takisto zameria na revíziu pravidiel týkajúcich sa zverejnenia finančných informácií.

Žiadatelia o zápis do registra sú povinní uviesť koľko peňazí minú na svoje lobistické aktivity a musia sľúbiť, že budú rešpektovať etický kódex vzťahujúci sa na styk s personálom Komisie. Zatiaľ bolo podaných len 10 sťažností, z ktorých iba jedna vyústila do represívneho opatrenia – dočasného vylúčenia z registra.

Komisia momentálne plánuje vytvoriť spoločný register s Parlamentom. Obidve inštitúcie už spustili nové webové stránky pre prístup do ich registrov.

Pozrite si register predstaviteľov záujmových skupín

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy