Sti

Lobbyvirksomhed i EU under lup - 28/10/2009

Lobbyister i Parlamentet © Reporters

Rapport: Register over interessegrupper har skabt nyt klima for lobbyister.

Som led i bestræbelserne på at skabe større åbenhed om beslutningsprocessen i EU lancerede Kommissionen i 2008 et register over alle lobbyister – dvs. alle grupper, der søger indflydelse på EU's politik.

Den første årsrapport over den frivillige ordning Deutscheesti keelEnglishfrançais viser, der nu er registreret 2 100 organisationer og personer, og tallet stiger. Det er positivt, at de fleste, der har ladet sig registrere, er organisationer og ikke enkeltpersoner.

Rapporten nævner, at visse tilhængere af bestræbelserne på at regulere lobbyisterne ønsker tvungen registrering. Men den siger også, at det ikke er nødvendigt, fordi der allerede er så mange tilmeldte.

I 1990erne overgik mange reguleringsopgaver gradvis fra de enkelte EU-lande til EU's institutioner. Og som en stime fulgte lobbyisterne efter. I 2000 anslog man, at der var omkring 2 600 "interessegrupper" i Bruxelles.

Kommissiær Siim Kallas udtaler, at registeret har ændret arbejdskulturen i Kommissionen. EU-tjenestemænd tænker sig nu om en ekstra gang, før de mødes med lobbyister, der ikke har ladet sig registrere. Og nogle afdelinger har helt droppet uregistrerede organisationer fra deres database eller lignende.

Men ikke alle er tilfredse med registeret. Mange advokatkontorer og tænketanke boykotter det. Advokaterne er nervøse for, at det kan få konsekvenser for deres tavshedspligt, mens tænketankene ikke mener, at de driver egentlig lobbyvirksomhed. Kommissionen håber at få løst disse problemer ved at gøre formuleringerne i registeret klarere og ved at åbne en særlig kategori for tænketanke. Den vil også revidere reglerne for oplysning af finansielle interesser for at skabe mere åbenhed.

De registrerede skal anføre, hvor meget de bruger på deres lobbyvirksomhed og samtidig love at overholde en adfærdskodeks, når de har kontakt med personale fra Kommissionen. Indtil videre har der kun været ti klager og én straf – midlertidig fjernelse fra registeret.

Kommissionen barsler med planer om at oprette et fælles register med Europa-Parlamentet. De to institutioner har allerede en fælles internetside med adgang til deres forskellige registre.

Se registeret over lobbyister

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links