Cesta

Zaměřeno na evropské lobbisty - 28/10/2009

Lobbisté při rozhovoru v prostorách Evropského parlamentu © Reporters

Podle nové zprávy rejstřík zájmových skupin změnil styl práce institucí.

V rámci komplexních opatření EU usilujících o transparentnost rozhodovacího procesu zavedla Komise v roce 2008 rejstřík zástupců zájmových skupin – tedy všech, kteří cíleně ovlivňují politiku Unie.

Podle první výroční zprávy Deutscheesti keelEnglishfrançais o fungování tohoto dobrovolného rejstříku je v něm zaregistrováno již 2 100 organizací a jednotlivců a toto číslo nadále roste. Dobrou zprávou je i to, že většina zaregistrovaných jsou organizace, nikoli jednotlivci.

Zpráva dále uvádí, že z řad těch, kteří volají po regulaci lobbování, se nadále ozývá požadavek, aby registrace byla povinná. Vzhledem k množství registrací k tomu však zatím podle všeho nedojde.

V 90. letech minulého století bylo mnoho regulačních funkcí postupně převedeno z členských států na evropské instituce. Lobbistům tak nastaly zlaté časy. Podle odhadů bylo již v roce 2000 takových „zájmových skupin“ v Bruselu usazeno okolo 2 600.

Komisař Siim Kallas se domnívá, že rejstřík dokonce změnil styl práce Evropské komise. Evropští úředníci si nyní schůzku s neregistrovanými lobbisty důkladně rozmyslí. Některé orgány zase vymazaly neregistrované organizace ze svých databází nebo učinily podobné kroky.

Ozývají se však i hlasy proti. Řada právnických firem a odborných skupin rejstřík bojkotuje. Právníci se obávají, že odporuje pravidlům o důvěrnosti informací o jejich klientech, a odborné skupiny zase tvrdí, že jejich činnost nespadá pod lobbing. Komise doufá, že tyto sporné body se vyřeší ujasněním formulací, které rejstřík používá, a vytvořením zvláštní kategorie pro skupiny odborníků. V zájmu transparentnosti Komise rovněž zreviduje pravidla o zveřejňování finančních údajů.

Registrovaní musí uvádět příslušné výdaje a zavázat se k dodržování kodexu chování, který musí dodržovat při styku se zaměstnanci Komise. Zatím bylo podáno deset stížností a jedna z nich vyústila v uplatnění sankcí – dočasnému vyškrtnutí z rejstříku.

Komise se nyní hodlá zaměřit na zřízení společného rejstříku, který by sdílela s Evropským parlamentem. Tyto dvě instituce již spustily společné internetové stránky, které umožňují přístup k jejich registrům.

Rejstřík zástupců zájmových skupin naleznete zde

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy