Навигационна пътека

Лобирането в ЕС в центъра на вниманието - 28/10/2009

Лобисти в Европейския парламент © Репортери

Доклад: Регистърът на представителите на интереси променя начина на работа.

Като част от стремежа към по-голяма прозрачност на процеса на вземане на решения в ЕС, през 2008 г. Комисията създаде регистър, който трябва да включи всички представители на интереси - събирателно понятие за всички, които се опитват да повлияят върху изготвянето на политиките.

Първият годишен преглед на доброволната схема Deutscheesti keelEnglishfrançais сочи, че броят на регистрираните организации и частни лица е вече 2100 и продължава да расте. Обнадеждаващ е фактът, че по-голяма част от регистрираните са организации, а не частни лица.

Според доклада някои от привържениците на усилията за регулиране на лобистите желаят регистрацията да бъде задължителна. Предвид високото ниво на участие обаче подобно искане не е оправдано.

През 90-те години много регулаторни функции постепенно бяха прехвърлени от отделните държави от ЕС към европейските институции. Това доведе до прилив на лобисти към институциите. До 2000 г се предполага, че около 2600 „групи на интереси“ са отворили свои офиси в Брюксел.

Комисар Сийм Калас твърди, че регистърът е променил начина на работа в Комисията. Днес служителите на институциите на ЕС се замислят сериозно преди да се срещнат с нерегистрирани представители на интереси. Някои отдели дори изтриват нерегистрирани организации от своите бази данни или предприемат други подобни изключващи мерки.

Не всички обаче са доволни от регистъра. Много правни кантори и мозъчни тръстове го бойкотираха. Юристите се страхуват, че регистърът нарушава техните правила за поверителност на клиентите, а мозъчните тръстове смятат, че тяхната работа не може да бъде определена като лобиране. Комисията се надява да разреши тези проблеми, като изясни някои понятия в регистъра и създаде отделна категория за мозъчните тръстове. Тя също така разглежда и правилата за разкриване на финансова информация с цел повече прозрачност.

Регистрираните трябва да посочат разходите за работата си и да се съгласят да съблюдават правилата на етичния кодекс относно взаимоотношенията им със служители на Комисията. Досега са изпратени само 10 жалби, от които само една е довела до наказателно действие - временно изключване от регистъра.

Сега Комисията планира изготвянето на съвместен регистър с Европейския парламент. Двете институции вече създадоха обща интернет страница за достъп до техните съответни регистри.

Регистър на представителите на интереси

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки