Sökväg

Enklare och effektivare asylregler i EU - 21/10/2009

Asylsökande som köar© EC

Med sitt förslag till ändring av asylreglerna vill EU-kommissionen stoppa asyllotteriet i EU.

EU ändrar reglerna om vem som har rätt till asyl och om hur länderna fattar beslut i asylärenden.

Anledningen är man vill förbättra skyddet för de asylsökande och förebygga bedrägerier. Man vill också se till att lagarna tillämpas på samma sätt i hela EU. Idag råder det stora skillnader mellan hur många asylansökningar som länderna godkänner.

Att söka asyl i EU har ofta liknats vid ett lotteri – med den skillnaden att insatsen är högre. De som får avslag på sina asylansökningar riskerar att avvisas och att förföljas igen om de återvänder hem, om de faktiskt behöver skydd.

Trots att man i tio år har arbetat för att standardisera asylförfarandena i EU, är chanserna att en asylansökan godkänns mycket olika beroende på vilket land som handlägger ärendet.

Siffror visar till exempel att tjetjener har stor chans att få asyl i vissa länder, medan de i andra knappt inte har någon chans alls. Samma gäller för irakier.

Sådana odds förklarar varför många flyktingar reser vidare inom EU till ett land där de har större chans att få bosätta sig. Sådana förflyttningar över gränserna – s.k. asylshopping – är olagliga. De asylsökande ska lämna in sin ansökan i det första EU-land de kommer till.

Gällande EU-lagar ger medlemsländerna allt för stort tolkningsutrymme. EU-kommissionens förslag ska ge mindre manöverutrymme och skynda på handläggningen av ärendena. Ett ärende ska avslutas inom sex månader, enligt förslaget.

Flyktingar definieras som människor som måste fly undan religiös, etnisk eller politisk förföljelse. Enligt internationell rätt har de rätt till skydd, även om de har kommit till EU på illegal väg.

EU är en viktig destination för asylsökande – nästan 240 000 ansökningar registrerades 2008. Beslut fattades i 193 690 ärenden och av dessa fick 73 % avslag.

Flest ansökningar kom från irakiska, ryska, somaliska, serbiska och afghanska medborgare.

Frankrike fick flest ansökningar (41 800), följt av Storbritannien, Sverige, Grekland, Belgien och Nederländerna. Malta och Cypern hade flest ansökningar per invånare.

Ministerrådet och Europaparlamentet ska nu diskutera och anta förslaget.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar