Navigačný riadok

Azylová politika: spoločné normy a vyššia efektivita - 21/10/2009

Žiadatelia o azyl stojaci v rade © EC

EÚ navrhuje nové pravidlá, ktoré majú ukončiť európsku „azylovú lotériu“.

EÚ mení svoje pravidlá, ktoré sa týkajú osôb oprávnených na azyl a spôsobu, akým krajiny prijímajú toto rozhodnutie.

Cieľom je zabezpečiť vyššiu ochranu obetí prenasledovania, predchádzať zneužitiu a dosiahnuť rovnomernejšie uplatňovanie právnych predpisov v celej EÚ. V súčasnosti existujú medzi jednotlivými krajinami obrovské rozdiely, pokiaľ ide o množstvo schválených žiadostí o získanie postavenia utečenca.

Žiadať o azyl v Európe často často pripomína lotériu – v hre je však oveľa viac. Neúspešní žiadatelia čelia vyhosteniu a ak skutočne potrebujú pomoc, aj možnému prenasledovaniu vo svojej krajine.

Napriek snahám EÚ o zjednotenie azylových postupov za posledných desať rokov sa šance žiadateľov na úspech výrazne odlišujú podľa krajiny, ktorá žiadosť vybavuje.

Podľa štatistík má napríklad obyvateľ Čečenska v určitých krajinách veľkú šancu získať postavenie utečenca, zatiaľ čo v iných je táto šanca takmer nulová. To isté platí pre štátnych príslušníkov Iraku.

Tieto nezrovnalosti vysvetľujú, prečo mnohí utečenci cestujú po Európe do krajiny, kde majú najlepšie šance na získanie azylu. Tento pohyb cez hranice, známy aj ako „azylová turistika“, je nelegálny, pretože žiadatelia o azyl by mali podať žiadosť v prvej krajine EÚ, ktorej hranice prekročia.

Súčasné pravidlá ponechávajú krajinám EÚ v tejto oblasti príliš veľkú voľnosť. Pravidlá navrhnuté Komisiou by obmedzili možnosti výkladu a urýchlili by postup preskúmavania žiadosti. Podľa týchto pravidiel by krajiny EÚ museli ukončiť konanie do šiestich mesiacov od podania žiadosti.

Utečenci sú osoby, ktoré unikajú pred náboženským, etnickým alebo politickým prenasledovaním. Podľa medzinárodného práva majú právo na ochranu, aj keď vstúpili na územie EÚ nelegálne.

EÚ je hlavnou destináciou žiadateľov o azyl a v roku 2008 bolo predložených takmer 240 tisíc žiadostí. Predmetom konania bolo 193 690 nových žiadostí, z ktorých 73 % bolo zamietnutých.

Väčšina žiadateľov pochádzala z Iraku, Ruska, Somálska, Srbska a Afganistanu (v uvedenom poradí).

Najviac žiadostí (41 800) bolo predložených vo Francúzsku, ďalej v Spojenom kráľovstve, Nemecku, Švédsku, Grécku, Belgicku a v Holandsku. Najvyšší počet predložených žiadostí na jedného obyvateľa bol na Malte a Cypre.

Návrh bude predložený Rade a Parlamentu na pripomienkovanie a schválenie.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy