Kruimelpad

Asiel: gelijke normen en meer efficiëntie - 21/10/2009

Asielzoekers in de rij © EC

Nieuwe regels moeten een eind maken aan de willekeur bij asielverlening.

De EU herziet haar regels over de behandeling van asielaanvragen.

Het is de bedoeling slachtoffers van vervolging beter te beschermen, fraude uit te sluiten en ervoor te zorgen dat de regels overal in de EU op dezelfde manier worden toegepast. Momenteel zijn er van land tot land nog grote verschillen in de erkenningspercentages voor asielzoekers.

Asiel aanvragen in Europa wordt daarom wel eens vergeleken met een loterij. Maar de inzet is wel erg hoog. Afgewezen asielzoekers kunnen uitgewezen worden, en soms moeten zij in hun eigen land vrezen voor nog meer vervolging.

De EU heeft het voorbije decennium wel getracht de asielprocedures gelijk te trekken, maar toch is de kans op erkenning heel sterk afhankelijk van het land dat de asielaanvraag behandelt.

Uit de cijfers blijkt bijvoorbeeld dat een Tsjetsjeen in sommige landen een goede kans maakt op het statuut van vluchteling, terwijl hij in andere landen zo goed als kansloos is. Hetzelfde geldt voor Irakezen.

Dat verklaart waarom veel vluchtelingen in Europa doorreizen tot ze een land bereiken waar ze meer kans hebben op verblijfsrechten. Maar dat zogenaamde "asielshoppen" is illegaal, want asielzoekers moeten hun aanvraag indienen in het eerste EU-land dat zij bereiken.

De huidige wetgeving blijkt de EU-landen teveel interpretatieruimte te laten. De nieuwe regels die de Europese Commissie nu voorstelt, zouden dat probleem oplossen en de procedure versnellen. Voortaan zou een asielaanvraag binnen de zes maanden moeten worden afgehandeld.

Vluchtelingen worden gedefinieerd als mensen die vluchten voor religieuze, etnische of politieke vervolging. Volgens het internationaal recht moeten zij bescherming krijgen, ook als zij illegaal de EU zijn binnengekomen.

Veel asielzoekers zoeken hun heil in de EU. In 2008 waren er bijna 240 000 aanvragen. Er werden 193 690 nieuwe aanvragen afgehandeld, maar 73% daarvan werd afgewezen.

De meeste asielzoekers kwamen uit Irak, Rusland, Somalië, Servië en Afghanistan, in die volgorde.

Frankrijk had het grootste aantal asielaanvragen (41 800), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Griekenland, België en Nederland. Malta en Cyprus hadden het hoogste aantal aanvragen in verhouding tot het inwonertal.

De voorstellen van de Commissie gaan nu ter bespreking en goedkeuring naar de Raad en het Europees Parlement.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links