Navigācijas ceļš

Kopēji standarti un lielāka efektivitāte patvēruma jomā - 21/10/2009

Patvēruma meklētāju rinda © EC

Ierosināti jauni noteikumi, lai apturētu “patvēruma loteriju” Eiropā.

ES pārskata savus noteikumus par patvēruma tiesībām un attiecīgo lēmumu pieņemšanu dalībvalstīs.

Mērķis ir garantēt labāku aizsardzību vajāšanas upuriem, novērst krāpšanu un panākt ES tiesību aktu vienādu piemērojumu visā ES. Pašlaik dažādās dalībvalstīs ļoti atšķiras pieņemto bēgļa statusa pieteikumu skaits.

Patvēruma meklēšanu Eiropā bieži vien pielīdzina loterijai, vienīgi likmes ir daudz augstākas. Neveiksmīgos kandidātus sūta atpakaļ uz mājām un, ja viņiem ir vajadzīga aizsardzība, tur, iespējams, viņus sagaida vēl nežēlīgāka vajāšana.

Neskatoties uz ES pūliņiem pēdējā gadu desmitā standartizēt patvēruma procedūras, pieteikuma iesniedzēja izredzes saņemt pozitīvu atbildi ir ārkārtīgi atšķirīgas un atkarīgas no valsts, kura izskata pieteikumu.

Skaitļi liecina, ka, piemēram, čečeniem ir labas izredzes iegūt bēgļa statusu dažās valstīs, bet nav nekādu cerību citās. Tas pats sakāms par irākiešiem.

Līdz ar to ir skaidrs, kāpēc daudzi bēgļi šķērso Eiropu, lai sasniegtu valsti, kur viņiem ir labākas izredzes iegūt uzturēšanās atļauju. Šāda vairāku valstu robežu sķēršošana, saukta par patvēruma tirdzniecību, ir nelikumīga. Patvēruma meklētājiem pieteikums ir jāiesniedz tajā ES dalībvalstī, kur viņi nonāk vispirms.

Ir atzīts, ka pašreizējie ES noteikumi ES dalībvalstīm atstāj pārāk lielu rīcības brīvību. Komisijas iesniegtos noteikumus atšķirīgi interpretēt būs grūtāk, un, pateicoties šiem jaunajiem noteikumiem, pieteikumus izskatīs ātrāk. ES valstīm procedūras būs jāveic sešu mēnešu laikā no pieteikuma saņemšanas.

Par bēgļiem sauc tos, kas bēg no reliģiskas, etniskas vai politiskas vajāšanas. Starptautiskajos tiesību aktos ir paredzētas viņu tiesības uz aizsardzību pat tad, ja viņi ieceļo ES nelegāli.

Vairums patvēruma meklētāju izvēlas doties uz ES. 2008. gadā ir reģistrēti apmēram 240 000 pieteikumu. Lēmumi tika pieņemti attiecībā uz 193 690 jauniem pieteikumiem: no tiem 73% noraidīja.

Visvairāk pieteikuma iesniedzēju bija no Irākas un Krievijas, un tām seko Somālija, Serbija un Afganistāna.

Francija bija līdere pieteikuma iesniedzēju skaita ziņā (41 800), tai seko Lielbritānija, Vācija, Zviedrija, Grieķija, Beļgija un Nīderlande. Maltai un Kiprai bija visaugstākais pieprasījuma iesniedzēju skaits uz vienu iedzīvotāju.

Šobrīd priekšlikumi ir ceļā uz Padomi un Parlamentu, kam ir jāsniedz savi komentāri un apstiprinājums.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites