Cosán nascleanúna

Tearmann: comhchaighdeáin agus breis éifeachtachta - 21/10/2009

Lorgairí tearmainn i scuaine © EC

Moltar rialacha nua chun an 'crannchur tearmainn' Eorpach a stopadh.

Tá an tAE ag athscríobh a rialacha faoi cé atá i dteideal tearmainn is conas a chinneann tíortha é sin.

Tá faoi a ráthú go mbeidh leibhéal níos airde cosanta ag íospartaigh géarleanúna, go gcoscfar calaois, is gur cothroime a chuirfear na dlíthe i bhfeidhm ar fud an AE. Faoi láthair tá difríochtaí móra idir rátaí glactha náisiúnta le hiarratais ar dhídean.

Is minic is cosúil tearmann a iarraidh le crannchur - ach gurb airde i bhfad an t-airgead imeartha. Iad siúd nach n-éiríonn leo, bíonn siad i mbaol a ndíbeartha agus, más gá dóibh cosaint, is baol dóibh breis géarleanúna sa bhaile.

D'ainneoin iarrachtaí an AE le nósanna imeachta tearmainn a chaighdeánú le deich mbliana anuas, is mór is neamhionann an seans go n-éireoidh le hiarratasóir i dtír amháin seachas a chéile.

Is léir ó fhigiúirí, mar shampla, go mbíonn seans láidir ag Seisniach stádas dídeanaí a fháil i roinnt tíortha, ach caolsheans i dtíortha eile. Is amhlaidh d'Iarácaigh.

Sin an fáth go dtaistealaíonn a lán dídeanaithe tríd an Eoraip go tír inar mó an seans go mbronnfar ceart cónaithe orthu. Tá a leithéid de bhogadh thar teorainneacha - ar a dtugtar siopadóireacht tearmainn - tá sé mídhleathach; ba chóir go ndéanfadh lorgairí tearmainn a n-iarratais sa chéad tír AE a shroicheann siad.

Fuarthas go dtugann dlíthe an AE an iomad saoirse do bhallstáit an AE. D'fhágfadh na rialacha a mhol an Coimisiún gur lú an tslí do thátail éagsúla is go gcuirfí luas le próiseas an scrúdaithe. Bheadh ar thíortha an AE an nós imeachta a chríochnú laistigh de sé mhí ón iarratas.

Sainmhínítear dídeanaithe mar dhaoine atá ag teitheadh ó ghéarleanúint pholaitiúil, eitneach nó reiligiúnda. Faoin dlí idirnáisiúnta tá ceart ar chosaint acu, fiú má thagann siad isteach san AE go mídhleathach.

Ceann sprice mór do lorgairí tearmainn is ea an tAE, le beagnach 240, 000 iarratas in 2008. Glacadh cinntí faoi 193, 690 éileamh nua, is diúltaíodh do 73% díobh.

Ón Iaráic, ón Rúis, ón tSomáil, ón tSeirbia is ón Afganastáin - san ord sin - a tháinig formhór na n-iarratas.

Sa Fhrainc a bhí an líon iarratasóir is airde (41, 800), is ina dhiaidh sin an RA, an Ghearmáin, an tSualainn, an Ghréig, an Bheilg agus an Ísiltír. I Málta agus sa Chipir a bhí an líon iarratas is airde in aghaidh an chónaitheora.

Anois rachaidh na tograí chuig an gComhairle is chuig an bParlaimint dá dtuairimí is dá bhfaomhadh.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links