Διαδρομή πλοήγησης

Άσυλο: κοινοί όροι και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα - 21/10/2009

Πρόσφυγες στην ουρά © EC

Προτείνονται νέοι κανόνες βελτίωσης του συστήματος παροχής ασύλου

Η ΕΕ τροποποιεί τη νομοθεσία της για τους όρους και τις διαδικασίες παροχής ασύλου.

Στόχος της είναι να βελτιωθεί η προστασία των λαθρομεταναστών που καταδιώκονται, να αποτραπούν οι περιπτώσεις απάτης και να επιτευχθεί μεγαλύτερη ομοιομορφία στην εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλη την ΕΕ, καθώς σήμερα παρατηρούνται μεγάλες διαφορές όσον αφορά τα εθνικά ποσοστά αποδοχής αιτήσεων για παροχή ασύλου.

Το να ζητά κάποιος άσυλο σήμερα στην Ευρώπη είναι σαν να παίζει σε καζίνο, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν διακινδυνεύει μόνο τα χρήματά του. Αν η αίτησή του για παροχή ασύλου δεν γίνει δεκτή, κινδυνεύει με επαναπροώθηση στη χώρα του όπου συχνά αντιμετωπίζει διώξεις.

Παρά τις προσπάθειες της ΕΕ την τελευταία δεκαετία να εναρμονίσει τις διαδικασίες ασύλου, η τύχη μιας αίτησης εξαρτάται κατά πολύ από τη χώρα που την εξετάζει.

Σύμφωνα με στοιχεία, ένας Τσετσένος για παράδειγμα έχει πολλές πιθανότητες να λάβει το καθεστώς πρόσφυγα σε ορισμένες χώρες, αλλά σχεδόν καμία πιθανότητα σε άλλες. Το ίδιο ισχύει και για τους Ιρακινούς.

Τέτοια παράδοξα εξηγούν γιατί πολλοί πρόσφυγες διασχίζουν συχνά όλη την Ευρώπη προκειμένου να φτάσουν σε χώρα όπου θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να λάβουν άδεια παραμονής. Τέτοιες διασυνοριακές μετακινήσεις όμως, γνωστές ως αγορές ασύλου, είναι παράνομες· οι αιτούντες άσυλο πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους στην πρώτη χώρα εισόδου τους στην Ένωση.

Έχει παρατηρηθεί ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία αφήνει στα κράτη μέλη πολύ μεγάλα περιθώρια. Οι προτάσεις της Επιτροπής περιορίζουν τα περιθώρια ερμηνείας της νομοθεσίας και επιταχύνουν τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες εντός έξι μηνών από την κατάθεση της αίτησης.

Ως πρόσφυγες ορίζονται όλοι όσοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους διωκόμενοι για θρησκευτικούς, εθνοτικούς ή πολιτικούς λόγους. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα άτομα αυτά δικαιούνται προστασία ακόμη κι αν έχουν εισέλθει παράνομα στην ΕΕ.

Η ΕΕ είναι από τους συνηθέστερους προορισμούς των προσφύγων, και το 2008 κατατέθηκαν περίπου 240.000 αιτήσεις ασύλου. Έχει ήδη ληφθεί απόφαση για τις 193.690 αιτήσεις εκ των οποίων το 73% απορρίφθηκε.

Οι περισσότεροι αιτούντες προέρχονται κατά σειρά από το Ιράκ, τη Ρωσία, τη Σομαλία, τη Σερβία και το Αφγανιστάν.

Η Γαλλία έχει δεχτεί τις περισσότερες αιτήσεις (41.800) και ακολουθούν το ΗΒ, η Γερμανία, η Σουηδία, η Ελλάδα, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες. Η Μάλτα και η Κύπρος παρουσιάζουν τον υψηλότερο αριθμό αιτήσεων ανά κάτοικο.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προκειμένου να εξεταστούν και, στη συνέχεια, να εγκριθούν.

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι