Sti

Asyl: fælles standarder og større effektivitet - 21/10/2009

Asylsøgere i kø © EF

Forslag om nye regler, der skal stoppe "asyllotteriet" i Europa.

EU er ved at lave nye regler for, hvem der kan få asyl, og hvordan landene beslutter dette.

Formålet er at beskytte asylsøgere bedre, forebygge svindel og opnå en mere ensartet anvendelse af reglerne i EU. Her og nu er der store forskelle på, hvor mange asylansøgninger landene modtager.

At søge asyl i et EU-land kan minde om at spille med i lotteriet. Blot med en meget større indsats. De afviste risikerer at blive deporteret og – hvis de virkelig har behov for beskyttelse – at blive forfulgt i deres hjemland.

På trods af at EU i det sidste årti har gjort en stor indsats for at få standardiseret procedurerne, svinger ansøgernes chance for at få asyl voldsomt alt efter, hvilket land der behandler ansøgningen.

Tallene viser for eksempel, at en tjetjener har rigtig gode muligheder for at få asyl i visse lande, men næsten ingen i andre lande. Det samme gælder irakere.

Det forklarer, hvorfor mange flygtninge rejser gennem EU for at komme til et land, hvor de har bedre chancer for at måtte blive. Det er ulovligt at rejse sådan rundt – det kaldes "asylshopping" – fordi asylsøgerne i princippet skal indsende deres ansøgning i det første EU-land, de kommer til.

De gældende EU-regler giver EU-landene for meget spillerum. De regler, Kommissionen har foreslået, giver mindre mulighed for fortolkning og gør sagsbehandlingen hurtigere. EU-landene skal afslutte behandlingen af en ansøgning inden for et halvt år.

Ved flygtninge forstås mennesker på flugt fra religiøs, etnisk eller politisk forfølgelse. Efter international ret har de krav på beskyttelse, selv om de kommer ulovligt ind i EU.

EU modtager mange asylsøgere – i 2008 blev der registreret næsten 240 000 ansøgninger. Der blev truffet afgørelse om 193 690 nye ansøgninger, og 73 % blev afvist.

De fleste ansøgere kom fra Irak, Rusland, Somalia, Serbien og Afghanistan, i den rækkefølge.

Frankrig modtog de fleste ansøgere (41 800), efterfulgt af Storbritannien, Tyskland, Sverige, Grækenland, Belgien og Holland. Malta og Cypern havde det højeste antal ansøgere pr. indbygger.

Kommissionens forslag er nu sendt til debat og godkendelse i Rådet og Parlamentet.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links