Cesta

Společné normy a vyšší efektivnost v azylové politice - 21/10/2009

Žadatelé o azyl stojí ve frontě © ES

Komise navrhuje nová pravidla, která by měla ukončit „azylovou loterii“ v Evropě.

Evropská unie mění pravidla ohledně toho, kdo má právo na azyl a jak o tom země rozhodují.

Cílem je zajistit vyšší úroveň ochrany pro oběti pronásledování, zabránit podvodům a dosáhnout rovnoměrnější aplikace zákonů v EU. V současné době existují velké rozdíly, co se týče míry schvalování žádostí o azyl v jednotlivých zemích.

Hledání azylu v Evropě se často podobá loterii – až na to, že sázky jsou zde mnohem vyšší. Neúspěšným uchazečům hrozí vyhoštění, a tím pádem často i možnost dalšího pronásledování v domovské zemi.

I když se EU v posledních deseti letech snažila azylová řízení standardizovat, šance žadatele na úspěch se stále podstatně liší v závislosti na zemi, která jeho žádost vyřizuje.

Statistiky například ukazují, že třeba Čečenec má v některých zemích vysokou šanci status uprchlíka získat, zatímco v jiných je jeho šance téměř nulová. Totéž platí pro Iráčany.

Tyto rozdíly vysvětlují, proč mnoho běženců cestuje přes celou Evropu, aby se dostali do země, kde mají větší naději na úspěch. Takový pohyb přes hranice, tzv. „asylum shopping“, je nelegální. Žadatelé o azyl by měli svou žádost podat v první zemi EU, do které se dostanou.

Stávající právní předpisy EU poskytují členským státům přílišnou volnost. Pravidla, která navrhuje Evropská komise, by ponechala méně místa pro interpretaci a urychlila by průběh řízení. Členské státy by musely řízení dokončit do šesti měsíců od podání žádosti.

Za uprchlíky se považují lidé, kteří utíkají před náboženským, etnickým či politickým pronásledováním. Podle mezinárodního práva mají právo na ochranu, i když do EU vstoupí ilegálně.

Evropská unie je jednou z hlavních destinací žadatelů o azyl. V roce 2008 bylo registrováno téměř 240 000 žádostí. Zpracováno bylo 193 690 z nich, přičemž 73 % bylo zamítnuto.

Většina žadatelů pocházela z Iráku, Ruska, Somálska, Srbska a Afghánistánu (v tomto pořadí).

Nejvíce žadatelů bylo ve Francii (41 800), poté následovalo Spojené království, Německo, Švédsko, Řecko, Belgie a Nizozemsko. Na Maltě a Kypru bylo nejvíce žadatelů na obyvatele.

Návrhy se budou nyní projednávat a schvalovat v Radě a v Evropském parlamentu.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy