Навигационна пътека

Убежище – общи стандарти и по-добра ефективност - 21/10/2009

Търсещи убежище на опашка © ЕО

Предложените нови правила ще сложат край на европейската „лотария за убежище“.

ЕС преразглежда своите правила за това кой има право на убежище и как страните да вземат това решение.

Целта е да се гарантира високо равнище на закрила за жертвите на преследвания, да се предотвратят измамите и да се постигне по-еднородно прилагане на законите в различните държави от ЕС. В момента се наблюдават големи различия между тях по отношение на процента приети молби за убежище.

Търсенето на убежище в Европа често се сравнява с лотарийна игра – с тази разлика, че залогът е много по-висок. Неуспелите кандидати рискуват да бъдат депортирани и отново подложени на преследвания у дома, ако наистина имат нужда от закрила.

Въпреки усилията на ЕС да стандартизира процедурите за предоставяне на убежище през последните десет години, шансовете за успех на бежанците все още зависят до голяма степен от това коя държава разглежда заявлението им.

Статистиката сочи например, че чеченците имат голям шанс да получат статус на бежанци в някои страни и почти никакъв шанс в други. Същото важи за иракчаните.

Тези различия обясняват защо голям брой бежанци пътуват из Европа докато достигнат страна, в която вероятността да получат право на пребиваване е по-голяма. Това прекосяване на граници – наричано „пазаруване на убежище“ – е незаконно. По принцип бежанците трябва да поискат подслон в първата страна от ЕС, в която пристигнат.

Оказва се, че европейските закони дават твърде много свобода на държавите от Съюза. Предложените от Комисията правила ще ограничат свободата на тълкуване и ще ускорят процеса на разглеждане на молбите за убежище. Страните от ЕС ще трябва да приключват всички процедури до шест месеца след подаване на заявлението.

По дефиниция бежанците са хора, подложени на религиозни, етнически или политически гонения в своята страна. Международните закони им гарантират право на закрила дори ако влязат в ЕС нелегално.

ЕС е една от най-популярните цели на търсещите убежище. През 2008 г. са регистрирани близо 240 000 заявления. 73 % от общо 193 690 разгледани молби са били отхвърлени.

Най-много кандидати са дошли от Ирак, следван от Русия, Сомалия, Сърбия и Афганистан.

Най-голям брой молби са получени във Франция (41 800), Обединеното кралство, Германия, Швеция, Гърция, Белгия и Нидерландия. В Малта и Кипър е имало най-много молби на глава от населението.

Сега предстои предложенията на Комисията да бъдат обсъдени и одобрени от Съвета и Европейския парламент.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки