Sökväg

Lättare att ärva inom EU - 15/10/2009

Man som skriver med en bläckpenna ©Reporters

EU föreslår gemensamma regler för gränsöverskridande arvskiften.

Européer som ärver kvarlåtenskap i ett annat EU-land hamnar ofta i byråkratins kvarnar. Arvsrätten skiljer sig länderna emellan och det är ofta oklart vilken lag som gäller.

Att hitta rätt i de snåriga reglerna kan bli både dyrt och tidskrävande. En del arvtagare ger helt enkelt upp och avstår.

EU vill därför förenkla reglerna för internationella arvskiften. Enligt förslaget ska personer som är bosatta utomlands kunna bestämma att deras testamenten ska verkställas enligt hemlandets lagstiftning.

Annars gäller bosättningslandets lagar för hela dödsboet, även om en del av tillgångarna finns i ett annat EU-land.

Tanken är att man ska slippa motstridiga domar från domstolar i olika EU-länder för ett och samma dödsbo. Hela arvet ska handläggas av en enda myndighet, antingen i bosättnings- eller i ursprungslandet.

EU föreslår också att man inför ett intyg så att arvtagare och boutredningsmän enkelt kan hävda sin ställning utomlands. I dagsläget erkänner EU-länderna inte alltid varandras arvshandlingar.

Varje år inleds runt 450 000 arvskiften i EU som omfattar flera EU-länder. Det totala värdet av dessa dödsbon uppgår uppskattningsvis till 120 miljarder euro om året.

Rättvisekommissionär Jacques Barrot förklarade att lagförslaget kommer att öka både rättssäkerheten och valmöjligheterna.

”Det är mycket viktigt att allmänheten och juristerna är på det klara med, och i viss utsträckning också kan välja, vilka regler som gäller för dödsboet, oavsett var tillgångarna befinner sig.”

Förslaget påverkar inte skatte- eller familjerättsliga frågor om arvskatt eller dödsboets fördelning. De regleras även fortsättningsvis av den nationella lagstiftningen.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar