Navigacijska pot

Enostavnejši zapuščinski postopki - 15/10/2009

Moški piše z nalivnim peresom ©Reporters

Predlagana skupna pravila za reševanje čezmejnih zapuščinskih zadev.

Prebivalci evropskih držav, ki podedujejo premoženje v drugi državi EU, se pogosto zapletejo v nepregledne administrativne zanke. Predpisi o dedovanju se razlikujejo od države do države in pogosto je težko ugotoviti, katero nacionalno zakonodajo bi bilo treba uporabiti.

Reševanje takšnih zapuščinskih zadev je za dediče pogosto izguba denarja in časa. Nekateri se preprosto naveličajo in se odpovedo premoženju v drugi državi.

Evropska komsiija je zdaj pripravila predlog, ki poenostavlja dedovanje v čezmejnih zadevah. Tako bi ljudje, ki živijo v tujini, lahko sami določili, da se bo za njihovo zapuščino uporabila zakonodaja njihove matične države.

Sicer se bo uporabila zakonodaja države, v kateri je pokojnik živel, ne glede na to, ali je imel premoženje tudi v drugi državi EU.

Nova pravila naj bi odpravila nasprotujoče si odločbe sodišč različnih držav EU glede iste zapuščinske zadeve. Celotno zapuščino bi reševal en sam pristojni organ, bodisi v matični državi bodisi v državi prebivališča.

Komisija predlaga tudi uvedbo potrdila, s katerim bi dediči in izvršitelji oporoke laže dokazali svoj status v tuji državi. Države EU zdaj namreč ne priznajo vedno zapuščinskih dokumentov druge države.

V Evropski uniji vsako leto poteka približno 450 000 zapuščinskih zadev. Skupna vrednost tega premoženja po ocenah znaša 120 milijard EUR letno.

Po besedah evropskega komisarja za pravosodje Jacquesa Barrota bodo predlagana pravila prinesla več pravne varnosti in prilagodljivosti.

„Zagotoviti je treba, da bodo državljani in pravniki razumeli, in tudi izbrali, predpise, ki se bodo uporabili za zapuščino, ne glede na kraj njihovega premoženja.

Predlagana pravila ne bodo vplivala na davke na dediščino ne na predpise o dedovanju, ki bodo še naprej v pristojnosti držav članic.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave