Kruimelpad

Uitvoering testament wordt makkelijker - 15/10/2009

Man schrijft met vulpen © Reporters

Gemeenschappelijke regels voor internationale nalatenschappen

Europeanen die onroerend goed in een ander EU-land erven, raken dikwijls verstrikt in bureaucratische rompslomp. Het erfrecht verschilt van land tot land en vaak is niet duidelijk welk recht van toepassing is.

Een uitweg zoeken uit deze doolhof kost vaak veel tijd en geld. Sommige erfgenamen worden het gewoon beu en doen afstand van hun erfenis in het buitenland.

De Commissie stelt nu een eenvoudigere regeling voor. Mensen die in het buitenland wonen, kunnen ervoor kiezen hun testament onder het rechtsstelsel van hun eigen land te laten vallen.

Als ze dat niet doen, geldt voor de hele nalatenschap automatisch het recht van het land waar ze wonen, ook als ze nog eigendommen in andere EU-landen bezitten.

Het doel is een eind te maken aan tegenstrijdige uitspraken van rechtbanken in verschillende EU-landen over dezelfde erfenis. Een enkele instantie, hetzij in het land van verblijf of in het land van oorsprong, zal de verdeling van de hele nalatenschap kunnen afhandelen.

De Commissie stelt ook voor de ergenamen en de uitvoerder van het testament een certificaat te verstrekken dat in andere landen als bewijs van hun status kan dienen. Op dit moment erkennen EU-landen namelijk niet altijd documenten uit andere landen met betrekking tot de erfenis.

Elk jaar zijn er in de EU ongeveer 450.000 nalatenschappen met internationale aspecten. Het gaat in totaal over 120 miljard euro per jaar.

Volgens justitiecommissaris Jacques Barrot verhoogt het voorstel de rechtszekerheid en de flexibiliteit.

"Burgers en juristen moeten begrijpen welke regels van toepassing zjin op de geërfde eigendommen, ongeacht waar die zich bevinden, en die tot op zekere hoogte ook kunnen kiezen".

De maatregel heeft geen gevolgen voor de successierechten. Die blijven onder het nationale recht vallen. Hetzelfde geldt voor wie de erfgenamen zijn en hoe zij de erfenis onderling verdelen.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links