Navigācijas ceļš

Ierosināts vienkāršot mantošanas kārtību - 15/10/2009

Vīrietis, kas raksta ar tintes pildspalvu ©Reporters

ES ierosināts ieviest vienotus noteikumus attiecībā uz starptautisku mantošanas kārtību.

ES iedzīvotāji, kas manto īpašumu citā ES dalībvalstī, bieži saskaras ar pamatīgu birokrātiju. Mantošanas kārtība dažādās valstīs atšķiras, un bieži vien nav skaidrs, kuras valsts likumi būtu jāpiemēro.

Šā “Gordija mezgla” atšķetināšana var prasīt daudz naudas un laika. Daži mantinieki no tā nogurst un vienkārši atsakās no īpašumiem, kas atrodas ārzemēs.

Tagad Eiropas Komisija ierosinājusi vienkāršot starptautisko mantošanas kārtību. Noteikumu projektā ierosināts, ka ārzemēs dzīvojošas personas varēs izvēlēties, lai viņu testaments tiktu izpildīts atbilstīgi tās valsts likumiem, kuras pilsoņi viņi ir.

Ja cilvēks šādu izvēli nebūs izdarījis, uz visu mirušā īpašumu attieksies tās valsts likumi, kurā viņš pirms nāves pastāvīgi dzīvojis. Turklāt šis noteikums būs spēkā arī attiecībā uz tiem īpašumiem un aktīviem, kas atrodas kādā citā ES dalībvalstī.

Priekšlikuma mērķis ir darīt galu tam, ka par vienu un to pašu īpašumu lemj vairāku ES dalībvalstu tiesas un pieņem savstarpēji pretrunīgus lēmumus. Iecerēts, ka par visu mantojumu lems tikai viena pati iestāde — vai nu tās tās valsts iestāde, kurā mirušais pastāvīgi dzīvojis, vai arī viņa izcelsmes valsts iestāde.

Komisija ierosinājusi arī ieviest sertifikātu, lai mantiniekiem un testamentu izpildītājiem atvieglotu viņu statusa pierādīšanu citā valstī. Pašlaik ES dalībvalstis ne vienmēr atzīst citā dalībvalstī izsniegtus mantošanas dokumentus.

Eiropas Savienībā ik gadu ir aptuveni 450 000 starptautiskas mantošanas gadījumu. Lēš, ka attiecīgo īpašumu kopējā vērtība ir 120 miljardi eiro gadā.

Tieslietu komisārs Žaks Barro izteicies, ka ierosinātais regulējums nodrošinās lielāku tiesisko noteiktību un elastīgumu.

“Vissvarīgākais ir dot iespēju pilsoņiem un praktizējošiem juristiem izprast un līdz zināmai robežai izvēlēties noteikumus, kas būs piemērojami mantojamo īpašumu kopumam neatkarīgi no tā atrašanās vietas.”

Šis priekšlikums neattiecas uz mantojuma nodokli. Šo nodokli, kā arī to, kurš ir tiesīgs mantot un kā īpašums sadalāms mantinieku starpā, arī turpmāk regulēs valsts tiesību akti.

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites