Navigációs útvonal

Örökösödés – egyszerűbben - 15/10/2009

Töltőtollal író férfi ©Reporters

Az EU közös szabályok bevezetését javasolja, melyekkel a határokon átívelő örökösödési ügyek intézése egyszerűbbé válhat.

Azok az európaiak, akik más tagállamban vagyont örökölnek, gyakran nehézkes és bonyolult ügyintézésnek néznek elébe. Az örökösödési jog minden tagállamban más és más, és sokszor nem egyértelmű, hogy egy adott ügyben melyik ország jogszabályait kell alkalmazni.

Az ügyintézés időigényes és költséges lehet, ezért az is előfordul, hogy az örökös belefárad a dologba, és lemond a más országban található hagyatéki vagyonról.

A Bizottság ezért javaslatot dolgozott ki a határokon átívelő ügyekre vonatkozó örökösödési jog egyszerűsítése céljából. Ha a tervezett szabályok életbe lépnek, a külföldön élő örökhagyók dönthetnek úgy, hogy végrendeletük végrehajtására az állampolgárságuk szerinti ország joga legyen irányadó.

Ha ezt valaki nem igényli, akkor halála után teljes vagyonára annak az országnak a jogszabályait kell alkalmazni, ahol utolsó lakóhelye volt, még akkor is, ha a hagyaték egy része más uniós tagállam területén található.

A cél az, hogy egyazon hagyaték ügyében ne hozhasson két vagy több tagállam bírósága egymásnak ellentmondó ítéleteket. A több országot érintő örökösödési ügyekben a teljes hagyatékkal egyetlen hatóság fog foglalkozni – vagy a lakóhely, vagy az állampolgárság szerinti országban.

A Bizottság európai öröklési bizonyítvány bevezetését is szorgalmazza. Ez az okmány megkönnyítené az örökösök, illetve a hagyatéki vagyonkezelők számára jogállásuk igazolását. Jelenleg az uniós országok nem mindig ismerik el a más tagállamok által kibocsátott öröklési bizonyítványokat.

Az Európai Unióban évente mintegy 450 000 olyan örökösödési ügy indul, amely több országhoz kapcsolódik. Az ezen ügyekben érintett vagyon becsült értéke egy évben eléri a 120 milliárd eurót.

Jacques Barrot, az EU igazságügyi biztosa szerint elfogadása esetén a jogszabályjavaslat növelni fogja a jogbiztonságot, és rugalmasabb ügyintézést tesz majd lehetővé.

„Rendkívül fontos, hogy a polgárok és a jogi szakma képviselői tisztában legyenek azzal, illetve bizonyos mértékben beleszólhassanak abba, mely szabályok alkalmazandók a hagyatékot alkotó vagyontárgyakra, függetlenül attól, hogy azok hol találhatók.”

Az intézkedések nem módosítják az örökösödési illeték kirovásának módját, sem pedig annak szabályozását, hogy ki örökölhet, és hogyan oszlik meg a vagyon az örökösök között. Mindez továbbra is a tagállami jogszabályok hatálya alá fog tartozni.

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek