Navigointipolku

Kansainväliset perintöasiat selkeytyvät - 15/10/2009

Mies kirjoittaa mustekynällä ©Reporters

Komissio ehdottaa uusia sääntöjä EU:n sisäisiin perintöasioihin.

Perinnön saaminen toisesta EU-maasta on usein hankalaa, ja siihen liittyy paljon byrokratiaa. Perintölait vaihtelevat maasta toiseen, eikä aina ole selvää, minkä maan lainsäädäntöä tulee soveltaa.

Asioiden selvittäminen tulee kalliiksi ja vie aikaa. Tämän vuoksi jotkut perinnönsaajat yksinkertaisesti luopuvat perinnöstä, jonka he saisivat toisesta maasta.

Komissio esittää kansainvälisten perintöasioiden yksinkertaistamista. Se ehdottaa, että ulkomailla asuva henkilö voi valita, että hänen jättämäänsä perintöön sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän on.

Muussa tapauksessa siihen sovelletaan hänen asuinmaansa lakia, vaikka jäämistöön kuuluisikin toisessa EU-maassa sijaitsevaa omaisuutta.

Tavoitteena on estää tilanteet, joissa samaa perintöasiaa käsittelevät eri EU-maiden oikeuslaitokset tekisivät keskenään ristiriitaisia päätöksiä. Sen sijaan asia olisi kokonaisuudessaan yhden maan viranomaisen vastuulla.

Komissio ehdottaa myös eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönottoa. Perintötodistuksen avulla perilliset ja pesänhoitajat ja -jakajat voivat helposti todistaa asemansa muissa EU-maissa. Nykyisellään EU-maat eivät aina tunnusta toistensa myöntämiä perinnönjakoon liittyviä asiakirjoja.

EU:ssa käsitellään vuosittain noin 450 000 perintöasiaa, jotka eivät hoidu ainoastaan yhdessä maassa. Niihin liittyvän omaisuuden arvo on noin 120 miljardia euroa.

Oikeusasioista vastaava komissaari Jacques Barrot toteaa, että ehdotettu muutos parantaisi sekä oikeusvarmuutta että joustavuutta.

Barrot'n mukaan on tärkeää, että kansalaiset ja oikeusalan ammattilaiset ymmärtävät ja tiettyyn rajaan asti voivat myös valita, mitä määräyksiä perinnöksi jäävään omaisuuteen sovelletaan sen sijainnista riippumatta.

Ehdotus ei vaikuta perintöveroihin. Ne määräytyvät edelleen kansallisten säännösten perusteella samoin kuin se, kuka perii ja mitkä ovat esimerkiksi lasten tai puolison mahdolliset lakiosat.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä