Sti

Mand skriver med fyldepen © Reporters

Forslag om fælles regler for arvesager på tværs af grænserne.

Europæere, der arver ejendom i et andet EU-land, får ofte ørerne i retsmaskineriet. Arvereglerne er forskellige fra land til land, og det er ofte uklart, hvilke regler der gælder.

Det kan være dyrt og tidskrævende at famle rundt i labyrinten. Nogle arvinger får nok og giver helt enkelt afkald på ejendomme i et andet land.

Nu forslår Kommissionen en forenkling af reglerne for grænseoverskridende arvesager. Regeludkastet giver folk, der bor i udlandet, mulighed for at få deres sidste vilje ført ud i livet efter reglerne i det land, de kommer fra.

Ellers vil reglerne i det land, hvor afdøde boede, gælde for hele boet. Selv hvis det omfatter ejendomme eller aktiver i et andet EU-land.

Målet er at undgå modstridende afgørelse ved forskellige EU-landes domstole vedrørende samme bo. Én enkelt myndighed i enten bopæls- eller oprindelseslandet skal behandle hele arven.

Kommissionen foreslår desuden, at man indfører en arveattest for at gøre det let for arvinger og bobestyrere at blive anerkendt i et andet land. I øjeblikket anerkender EU-landene ikke altid hinandens dokumenter i arvesager.

I omkring 450 000 af de arvesager, der indledes i EU hvert år, er der et internationalt element. Den samlede værdi af disse boer anslås til 120 mia. euro om året.

Kommissæren for retlige anliggender, Jacques Barrot, mener, at lovgivningsforslaget vil give større retssikkerhed og mere fleksibilitet.

"Det er afgørende, at borgerne og aktørerne inden for retsvæsenet kan forstå og, til en vis grad, vælge de regler, der skal gælde for aktiverne i en arv, uanset hvor de befinder sig."

Arveafgifter vil ikke blive berørt. De er fortsat omfattet af national ret. Det samme gælder spørgsmål som, hvem der skal arve, eller hvordan de efterladte deler aktiverne.

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links