Cesta

Vypořádat dědictví v zahraničí bude jednodušší - 15/10/2009

Ruka s plnicím perem © Reporters

Komise předložila návrh společných pravidel pro dědictví s mezinárodním prvkem.

Evropané, kteří zdědí majetek v jiné zemi EU, musí často čelit složité spleti byrokratických požadavků. Dědické právo se v každé zemi liší a v mnoha případech není zřejmé, jaký právní řád použít.

Najít cestu z tohoto labyrintu může být nákladné a zdlouhavé. Někteří dědicové na tento boj s byrokracií nemají nervy a majetku v cizí zemi se raději vzdají.

Evropská komise proto nyní navrhuje dědická řízení s mezinárodním prvkem zjednodušit. Podle návrhu by lidé žijící v zahraničí měli právo požádat, aby jejich dědictví bylo vypořádáno podle zákonů jejich domovské země.

Pokud tak neučiní, budou se na veškerý jejich majetek včetně majetku v jiných členských státech uplatňovat zákony země, v níž žili.

Tato změna by měla vyřešit současnou situaci, kdy soudy několika členských zemí mohou vydat protikladné rozsudky ohledně jednoho a téhož dědictví. Celé dědictví by tak vypořádal jeden příslušný orgán, a to buď v zemi pobytu, nebo v domovské zemi zesnulého.

Součástí návrhu je také zavedení osvědčení, které by dědicům a vykonavatelům závěti umožnilo snadno prokázat své postavení v zahraničí. V současné době není mezi členskými státy vzájemné uznávání dokladů o dědictví vždy pravidlem.

Mezinárodní prvek má v EU každoročně okolo 450 000 dědických řízení. Celková hodnota těchto pozůstalostí se odhaduje na 120 miliard eur ročně.

Podle komisaře pro spravedlnost Jacquese Barrota by navrhovaná úprava zajistila větší právní jistotu a větší flexibilitu.

„Je třeba zajistit, aby občané a právníci znali a do určité míry si mohli zvolit předpisy, které se použijí na veškerý majetek tvořící dědictví, a to nezávisle na tom, kde se nachází.“

Nová úprava nebude mít vliv na dědickou daň ani na pravidla určování dědiců a rozdělování pozůstalosti. Tyto otázky se budou nadále řídit vnitrostátním právem.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy