Навигационна пътека

Улесняване на получаването на наследство - 15/10/2009

Човек пише с перодръжка © Репортери

Предложение за общи правила за трансграничните наследства

Европейците, наследили имущество в друга държава от ЕС, често биват въвлечени в сложни административни процедури. Законите за наследството се различават в отделните страни и често не е ясно коя правна система се прилага.

Намирането на изход от административния лабиринт може да струва скъпо и да отнеме много време. На някои наследници им идва до гуша и просто изоставят имуществото си, намиращо се в друга държава.

Комисията предлага опростяването на трансграничните наследствени права. Съгласно предложените правила, живущите в чужбина могат да изберат завещанието им да бъде изпълнено според законите на държавата на тяхното гражданство.

В противен случай, законите на страната, в която е живял починалият, ще са в сила за цялото му наследство, дори ако то включва имущество или авоари в друга страна от ЕС.

Целта е да се сложи край на издаването на противоречиви постановления в съдилища в няколко страни от ЕС във връзка с едно и също наследство. Един-единствен съдебен орган - или в страната на пребиваване, или в страната на произход, ще отговаря за цялото наследство.

Комисията предлага също и издаването на сертификат, който да позволи на наследниците и на изпълнителите на завещания да доказват лесно своя статут в друга държава. Понастоящем държавите от ЕС не винаги признават по между си издаваните от тях наследствени документи.

Около 450 000 от завещанията, отваряни всяка година в ЕС, включват международен елемент. Общата стойност на завещаното имущество се изчислява на 120 млрд. евро годишно.

Комисарят по правосъдието Жак Баро заяви, че предложеното законодателство предоставя по-голяма правна сигурност и гъвкавост.

„Гражданите и практикуващите юристи трябва непременно да имат възможност да разберат и в определена степен да изберат правилата, които се прилагат за цялото наследствено имущество, без оглед на мястото, където се намира то.“

Мерките няма да се отразят върху данъците за наследство, които ще продължат да се регулират от националното законодателство, както и въпросите, свързани с това кои са наследниците и по какъв начин те следва да си поделят имуществото.

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки