Sökväg

Chans till nytt liv för flyktingar - 02/09/2009

Irakiska flyktingar i Syrien håller upp sina ansökningar om vidarebosättning ©EC

Förslag till gemensamt vidarebosättningsprogram för EU-länderna

Miljoner människor runtom i världen flyr från sina hem av fruktan för krig eller förföljelse. De flesta söker skydd i närliggande utvecklingsländer – Pakistan och Syrien hyser t.ex. tillsammans runt 3 miljoner flyktingar.

Vissa flyktingar varken kan eller vill återvända, eftersom de kommer att fortsätta att förföljas efter hemkomsten. Många bor under dåliga förhållanden eller har särskilda behov som inte kan tillgodoses i det land där de först sökt asyl. I sådana fall är den vanligaste lösningen vidarebosättning – flyktingarna slussas vidare och får bosätta sig i ett annat asylland.

FN:s flyktingskommissariat uppskattar att 747 000 flyktingar är i behov av vidarebosättning. Ändå fick knappt 66 000 nya hem 2008, och av dessa var det bara 4 378 som kom till EU. Det är mycket färre än i andra delar av världen, främst USA, Kanada och Australien.

Med ett nytt förslag English vill EU-kommissionen nu öka EU:s insatser, så att färre flyktningar sätter sina liv på spel för att nå EU illegalt.

Det är i dagsläget bara tio EU-länder som rutinmässigt tar emot flyktingar som slussas vidare från länder utanför EU. Länderna brukar inte samråda eller samordna sina insatser i någon större utsträckning. Planen är nu att inrätta ett frivilligt program för politiskt och praktiskt samarbete.

Programmet ska göra det lättare och billigare för EU-länderna att ta emot flyktingar. Det ska också stärka de humanitära och politiska effekterna. För att uppmuntra länderna att delta kommer de att få 4 000 euro för varje flykting som får vidarebosätta sig inom ramen för programmet.

Det ska också tillsättas en expertgrupp som ska kartlägga vilka flyktinggrupper som ska prioriteras, t.ex. irakiska flyktingar i Syrien och Jordanien eller sudanesiska flyktingar i Tchad. En ny europeisk byrå för samarbete i asylfrågor ska hjälpa länderna med gemensamma uppgifter som urval och faktainsamling på plats.

Förslaget gäller bara flyktingar från länder utanför EU. EU-länderna har även fortsättningsvis rätt att själva bestämma vilka och hur många flyktingar de vill ta emot.

 

EU:s asylpolitik – externa aspekter DeutschEnglishfrançais

Mer om EU:s asylsystem DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar