Ścieżka nawigacji

Nowe życie dla uchodźców - 02/09/2009

Iraccy uchodźcy w Syrii trzymający wnioski o przesiedlenie ©EC

Wniosek dotyczący programu w sprawie koordynacji przesiedlenia uchodźców na szczeblu UE.

Miliony ludzi na całym świecie muszą opuszczać swoje domy z powodu wojny lub w obawie przed prześladowaniem. Większość z nich szuka schronienia w sąsiadujących krajach rozwijających się. Na przykład w Pakistanie i Syrii żyje około 3 mln uchodźców.

Niektórzy z nich nie mogą albo nie chcą powrócić do rodzinnego kraju w obawie przed prześladowaniem. Wielu z nich żyje w trudnych warunkach lub ma specyficzne potrzeby, które nie mogą zostać zaspokojone w kraju, w którym znaleźli schronienie. W takich przypadkach oczywistym rozwiązaniem wydaje się być przesiedlenie, czyli przeniesienie uchodźców z państwa, w którym uzyskali azyl, do innego państwa.

Według Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) 747 tys. uchodźców wymaga przesiedlenia. W 2008 r. państwa na całym świecie zgodziły się przyjąć około 66 tys. uchodźców. 4378 z nich zostało przesiedlonych do krajów UE. To znacznie mniej niż do innych państw rozwiniętych, w szczególności USA, Kanady czy Australii.

Wniosek English Komisji ma na celu intensyfikację wysiłków w zakresie przesiedlenia uchodźców na szczeblu UE oraz zmniejszenie liczy uchodźców, którzy narażają swoje życie, próbując przedostać się nielegalnie do UE.

Obecnie jedynie 10 państw członkowskich UE regularnie przyjmuje uchodźców. Działania w tym zakresie prowadzone są niezależnie, przy niskim stopniu koordynacji i konsultacji. Program zaproponowany przez Komisję ma umożliwić ściślejszą współpracę polityczną i praktyczną pomiędzy państwami członkowskimi.

Ma on uprościć procedury i obniżyć koszty, a także wpłynąć na poprawę humanitarnego i politycznego wymiaru przesiedleń. Za każdego uchodźca przesiedlonego w ramach programu dane państwo otrzyma 4 tys. euro.

W ramach programu zostanie powołana grupa ekspertów, która będzie wskazywać grupy uchodźców, które powinny zostać przesiedlone w pierwszej kolejności, np. uchodźcy z Iraku w Syrii czy uchodźcy z Sudanu w Czadzie. Nowy Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu będzie pomagał krajom we wspólnych działaniach, np. w zakresie wyboru uchodźców czy gromadzenia informacji.

Wniosek dotyczy tylko przesiedleń uchodźców z państw spoza UE. Państwa członkowskie nadal będą mogły swobodnie decydować o tym, jakich i ilu uchodźców przyjąć.

 

Zewnętrzne aspekty polityki azylowej UE DeutschEnglishfrançais

Więcej na temat polityki azylowej UE DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki