Navigācijas ceļš

Bēgļiem jauna dzīve - 02/09/2009

Irākas bēgļi Sīrijā ar pārvietošanas pieteikumiem rokās © EC

Priekšlikums programmai attiecībā uz to, kā ES līmenī koordinēt bēgļu pārvietošanu.

Miljoniem cilvēku visā pasaulē ir pametuši savas mājas kara dēļ vai bailēs no vajāšanas. Vairums no viņiem ir meklējuši patvērumu tuvumā esošajās jaunattīstības valstīs. Piemēram, Pakistānā un Sīrijā, kopā ņemot, mitinās aptuveni 3 miljoni bēgļu.

Ir bēgļi, kuri nevar doties mājās vai nevēlas tur atgriezties, lai izvairītos no nepārtrauktas vajāšanas. Turklāt daudzi bēgļi dzīvo bīstamos apstākļos vai viņiem ir īpašas vajadzības, kuras nav iespējams ņemt vērā valstī, kurā viņi ir vērsušies pēc aizsardzības. Tādos gadījumos parastais risinājums ir viņu pārvietošana uz citu patvēruma devēju valsti.

ANO bēgļu aģentūra lēš, ka jāpārvieto 747 000 bēgļi. Taču 2008. gadā jaunu mājvietu atrada mazāk nekā 66 000, un tikai 4378 no viņiem tika pārvietoti uz Eiropas Savienību. Tas ir krietni mazāk nekā citās attīstītās pasaules daļās, īpaši ASV, Kanādā un Austrālijā.

Šī priekšlikuma English mērķis ir uzlabot Eiropas spēju pārvietot bēgļus un samazināt to bēgļu skaitu, kuri mēģina sasniegt ES krastus nelegāli, riskēdami ar dzīvību.

Patlaban tikai 10 ES dalībvalstis regulāri nometina no ārpuskopienas valstīm pārvietotos bēgļus, parasti bez īpašas savstarpējas apspriešanās un saskaņošanas. Plānā tiek aicināts izveidot programmu, kas pēc brīvprātības principa sekmētu politisko un praktisko sadarbību.

Programma ir izstrādāta tā, lai valstīm uzņemt bēgļus būtu vieglāk un ekonomiski izdevīgāk. Tā arī palīdzēs valstu īstenotos bēgļu pārvietošanas pasākumus padarīt efektīvākus gan politiskā, gan humānā ziņā. Lai mudinātu piedalīties, valstis par katru saskaņā ar programmu pārvietoto bēgli saņemtu EUR 4000.

Atbilstoši programmai tiktu izveidota ekspertu komanda, kas noteiktu, kurām bēgļu grupām dodama priekšroka, piemēram, Irākas bēgļiem Sīrijā un Jordānijā vai Sudānas bēgļiem Čadā. Jaunais Eiropas patvēruma atbalsta birojs palīdzētu valstīm veikt kopīgus pasākumus, piemēram, atlasi un apstākļu noskaidrošanas misijas.

Priekšlikums skar vienīgi bēgļus no valstīm, kuras nav Eiropas Savienībā. Dalībvalstis paturētu tiesības izlemt, no kuras valsts un cik daudz bēgļu uzņemt.

 

ES patvēruma politikas ārējie aspekti DeutschEnglishfrançais

Vēl par ES patvēruma sistēmu DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites