Cosán nascleanúna

Saol nua do dhídeanaithe - 02/09/2009

Dídeanaithe Iarácaca sa tSiria, agus iarratais ar athlonnú á mbeartú acu chun a n-ainriocht a léiriú ©EC

Togra ar chlár chun athlonnú dídeanaithe ag leibhéal an AE a chomhordú.

Theith na milliúin duine ar fud an domhain óna mbailte i ngeall ar chogadh nó ar eagla roimh ghéarleanúint. Lorg a bhformhór tearmann i dtíortha forbraíochta in aice leo - tá an Phacastáin is an tSiria le chéile mar óstaigh ag 3 mhilliún, mar shampla.

Ní thig le roinnt dídeanaithe dul abhaile, nó ní mian leo mar níl rompu ach breis géarleanúna. Tá a lán acu beo i mbaol nó tá riachtanais ar leith acu nach dtig le tír a gcosanta freastal orthu. I gcásanna mar sin, is gnáth athlonnú - na dídeanaithe a chur chuig tír eile tearmainn.

Measann gníomhaireacht dídeanaithe na NA gur gá 747, 000 a athlonnú. Ach is lú ná 66, 000 a fuair bailte nua i 2008, agus ina meascsan níor lonnaíodh ach 4, 378 san AE. Is lú i bhfad é sin ná i gcodanna eile den domhan forbartha, go háirithe SAM, Ceanada agus an Astráil.

Tá faoin togra English seo freagairt na hEorpa don athlonnú a neartú - agus líon na ndídeanaithe a théann i mbaol báis chun an tAE a shroicheadh go mídhleathach a laghdú.

Faoi láthair ní athlonnaíonn ach 10 dtír AE dídeanaithe ó lasmuigh den AE mar ghnáthnós, agus is annamh comhairliúchán ná comhar eatarthu. Iarrtar sa phlean go gcruthófaí clár toildheonach chun tacú le comhar praiticiúil is polaitiúil.

Tá mar chuspóir ag an gclár é a dhéanamh níos fusa is níos costéifeachtaí do thíortha glacadh le dídeanaithe. Mhéadódh sé tionchar daonnúil is polaitiúil na n-iarrachtaí náisiúnta athlonnaithe. Chun rannpháirtiú a ghríosadh, gheobhadh tíortha €4, 000 ar gach dídeanaí a d'athlonnófaí faoin gclár.

Faoin gclár, bhunófaí grúpa saineolaithe le teacht ar ghrúpaí dídeanaithe a thuilleann tosaíocht, mar shampla dídeanaithe Iarácacha sa tSiria is san Iordáin nó dídeanaithe Súdánacha i Sead. Chabhródh an oifig nua Eorpach tacaíochta tearmainn le tíortha chun comhghníomhaíochtaí, amhail roghnú nó misin chun teacht ar fhíricí, a chur i gcrích.

Le dídeanaithe ó lasmuigh den AE amháin a bhaineann an togra. Choinneodh tíortha an ceart chun líon na ndídeanaithe a chinneadh, agus cé na dídeanaithe a nglacfaí leo.

 

Gnéithe seachtracha bheartas tearmainn an AE DeutschEnglishfrançais

Breis faoi bheartas tearmainn an AE DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links