Navigointipolku

Pakolaisten uudelleensijoittamista EU:hun lisätään - 02/09/2009

Syyriassa oleskelevat irakilaispakolaiset heiluttavat mielenosoituksessa uudelleensijoittamishakemuksiaan ©EC

Komissio ehdottaa uutta ohjelmaa, jonka avulla koordinoidaan suojelua tarvitsevien pakolaisten sijoittamista EU:hun.

Miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan sodan tai vainon pelossa. Suuri osa pakolaisista hakee turvaa lähtömaansa naapurimaista, jotka ovat usein kehitysmaita. Esimerkiksi Pakistanissa ja Syyriassa on yhteensä noin 3 miljoonaa pakolaista.

Osa pakolaisista ei voi tai halua palata takaisin, koska pelkää joutuvansa jatkuvan vainon kohteeksi. Monien tilanne on niin vaarallinen tai heillä on sellaisia erityistarpeita, ettei heistä kyetä huolehtimaan vastaanottajamaassa. Tällaisissa tilanteissa ratkaisuna on usein uudelleensijoittaminen eli pakolaisen siirtäminen toiseen maahan.

YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu (UNHCR) arvioi, että noin 747 000 pakolaista odottaa uudelleensijoittamista toiseen maahan. Vuonna 2008 eri valtiot tarjoutuivat kuitenkin uudelleensijoittamaan vain noin 66 000 pakolaista. Näistä vain 4 378 sijoitettiin johonkin EU-maahan. Tämä on huomattavasti vähemmän verrattuna muihin kehittyneisiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Australiaan.

Komission ehdotuksen English tavoitteena on lisätä uudelleensijoittamista EU:hun. Toimien toivotaan vähentävän myös niiden laittomien pakolaisten määrää, jotka henkensä uhalla pyrkivät EU:hun.

Tällä hetkellä vain 10 EU-maata osallistuu säännöllisesti EU:n ulkopuolelta tulevien pakolaisten uudelleensijoittamiseen. Ne eivät juurikaan konsultoi toisiaan tai koordinoi toimia keskenään. Uuden suunnitelman tavoitteena on perustaa vapaaehtoinen ohjelma, jolla tehostetaan EU-maiden poliittista ja käytännön yhteistyötä.

Ohjelmalla pyritään helpottamaan pakolaisten vastaanottamista ja parantamaan sen kustannustehokkuutta. Tarkoituksena on myös lisätä kansallisten uudelleensijoittamistoimien humanitaarista ja poliittista vaikutusta. Kannustimena jäsenmaille on tarjolla 4 000 euron korvaus kutakin uudelleensijoitettua pakolaista kohti.

Ohjelman puitteissa perustetaan asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on määrittää uudelleensijoittamista kipeimmin tarvitsevat pakolaisryhmät. Näitä ovat esimerkiksi Syyriassa ja Jordaniassa oleskelevat irakilaispakolaiset ja Tšadin sudanilaispakolaiset. Uusi Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto voi auttaa jäsenmaita yhteisissä toimissa, kuten uudelleensijoitettavien pakolaisten valinnassa ja tilanteen kartoitustoimissa.

Ehdotus koskee ainoastaan EU:n ulkopuolelta tulevia pakolaisia. Jäsenmailla olisi vastedeskin oikeus päättää, mistä maista ja kuinka paljon pakolaisia ne ottavat vastaan.

 

EU:n turvapaikkapolitiikkaan liittyvät ulkoiset kysymykset DeutschEnglishfrançais

Lisätietoa EU:n turvapaikkajärjestelmästä DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä